Privacy Policy

Ochrana vašich osobných údajov počas ich zhromažďovania, spracovania a používania pri príležitosti vašej návštevy našej domovskej stránky je pre nás dôležitým záujmom. V nasledujúcom texte by sme vás chceli informovať o tom, že a ako sa od vás osobné údaje vyžadujú a elektronicky uchovávajú a spracúvajú.

MOBROG je služba spoločnosti SPLENDID RESEARCH GmbH z Nemecka, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu. Prieskumy vykonávame po celom svete prostredníctvom internetu a našej aplikácie pre smartfóny. Naše prieskumné portály sú integrované do celosvetovej siete, takže môžeme vykonávať aj rozsiahle prieskumy s primerane vysokou kvalitou. Účastníci našich prieskumov dostávajú ako poďakovanie a ocenenie svojho času odmenu, ktorú si môžu okrem iného nechať vyplatiť prostredníctvom služby Paypal.

Informácie o nás ako zodpovednej strane

Zodpovedným poskytovateľom tejto webovej stránky z hľadiska zákona o ochrane údajov je:

SPLENDID RESEARCH GmbH
Barmbeker Straße 7a
22303 Hamburg
Zastúpená výkonným riaditeľom André Wolffom & Jan Fischer

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov:

Mauß Datenschutz GmbH
Neuer Wall 10
20354 Hamburg
Telefón: 040 / 999 99 52-0
E-mail: Kontakt

[BEZ PODPORY PRE ČLENOV - NAMIESTO TOHO POUŽITE KONTAKTNÝ FORMULÁR VO FAQ]

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie o vás. Patria sem napríklad údaje ako vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, ale aj údaje ako vaša poloha, IP adresa alebo bankové údaje. Na to, aby ste mohli používať našu webovú lokalitu, nie je potrebné, aby ste poskytovali osobné údaje. V určitých prípadoch však potrebujeme vaše meno a adresu, ako aj ďalšie informácie, aby sme mohli poskytnúť požadované informácie alebo služby.

Šifrovaný prenos

Údaje, ktoré zhromažďujeme na našej domovskej stránke, sa k nám prenášajú výlučne v zašifrovanej forme. Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ktorý nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, naša webová stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. To znamená, že údaje, ktoré prenášate prostredníctvom tejto webovej stránky, nemôžu čítať tretie strany. Šifrované spojenie spoznáte podľa adresného riadku "https://" vo vašom prehliadači a symbolu zámku v riadku prehliadača.

Server Log Files

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:

 • Názov stránky, na ktorú sa pristupuje
 • Názov použitého prehliadača
 • Dátum a čas prístupu
 • Názov stiahnutých súborov
 • Full IP address
 • UserAgent

Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnym osobám. Tieto údaje sa nespájajú s inými zdrojmi údajov. Vyhradzujeme si právo spätne skontrolovať tieto údaje, ak sa dozvieme o konkrétnych náznakoch nezákonného používania.

Uložené súbory denníka sa automaticky vymažú po 3 dňoch.

Navštívte našu webovú stránku

Táto webová stránka zhromažďuje a ukladá iba

 • Požadované informácie o členovi počas registrácie (e-mailová adresa, heslo, používateľské meno, rok narodenia, pohlavie, PSČ, úroveň vzdelania, profesijný status, IP adresa) a prípadne.
 • Informácie, ktoré ste dobrovoľne poskytli na základe konkrétnych požiadaviek vo vašom členskom profile (ďalšie profilovanie).
 • Informácie o vašom zariadení a jeho výkone (IP adresa, typ zariadenia, operačný systém, sieť a poskytovateľ internetových služieb, časové pásmo, verzia webového prehliadača, rozlíšenie obrazovky, informácie o zobrazení). Uvedené údaje zhromažďujeme pomocou technológií digitálneho odtlačku prsta na účely kontroly kvality a odhaľovania a prevencie podvodov.

Táto webová stránka zhromažďuje iba informácie, ktoré sú potrebné na vykonávanie nášho podnikania a poskytovanie našich služieb.

Podmienkou vášho členstva je poskytnutie platnej e-mailovej adresy a súhlasu so zasielaním pozvánok na prieskum od nás.

Ak si neželáte dostávať od nás pozvánky na prieskumy, musíte zrušiť svoje členstvo pomocou funkcie uvedenej vo vašom profile. Odkaz na odhlásenie bude uvedený aj na konci každej pozvánky na prieskum, ktorú vám zašleme (najprv sa budete musieť prihlásiť). Členstvo môžete ukončiť kliknutím na tento odkaz.

Váš účet bude deaktivovaný a natrvalo odstránený po 7 dňoch; to neplatí pre údaje, ktoré musia byť zo zákonných dôvodov archivované. Potom budú všetky osobné údaje zničené. To platí aj pre všetky odmeny, ktoré sú ešte nevyplatené alebo ešte nevyplatené. Ak chcete zrušiť zrušenie členstva počas 7 dní, kontaktujte našu podporu.

Kontaktné požiadavky

Údaje odoslané prostredníctvom kontaktného formulára vrátane vašich kontaktných údajov sa ukladajú, aby bolo možné spracovať vašu požiadavku alebo aby boli k dispozícii pre ďalšie otázky. Tieto údaje sa neposkytujú ďalej bez vášho súhlasu.

Právnym základom je náš oprávnený záujem reagovať na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DS-GVO. Ak vaša žiadosť slúži na uzavretie zmluvy s nami, ktorej ste vy ako osoba zmluvnou stranou, ďalším právnym základom na spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. b DS-GVO.

Údaje odoslané prostredníctvom kontaktného formulára zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým už nebude potrebné ich uchovávať. Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Cookies

Súbory cookie používame na prevádzku našej webovej stránky, aby sme zabezpečili technickú funkčnosť našej webovej stránky a pochopili, ako návštevníci používajú našu webovú stránku.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá vo vašom koncovom zariadení, keď pristupujete na našu webovú lokalitu prostredníctvom prehliadača. Ak neskôr znova vyvoláte našu webovú lokalitu, môžeme tieto súbory cookie znova prečítať. Súbory cookie sa ukladajú na rôzne dlhý čas. Svoj prehliadač môžete kedykoľvek nastaviť tak, aby prijímal súbory cookie, čo však môže mať za následok, že naša webová lokalita už nebude fungovať správne. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať aj sami. Ak to neurobíte, môžeme pri ukladaní určiť, ako dlho sa má súbor cookie ukladať vo vašom počítači. Tu je potrebné rozlišovať medzi takzvanými súbormi cookie relácie a trvalými súbormi cookie. Súbory cookie relácie sa z vášho prehliadača vymažú, keď opustíte našu webovú stránku alebo keď zatvoríte prehliadač. Trvalé súbory cookie sa ukladajú na dobu, ktorú určíme pri ich ukladaní.

Súbory cookie používame na tieto účely:

Súbory cookie relácie: Na našej webovej stránke používame tzv. súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory alebo iné technológie ukladania, ktoré sa umiestňujú a ukladajú do vášho koncového zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača, ktorý používate. Tieto súbory cookie sa používajú na individuálne spracovanie určitých informácií o vás, napríklad údajov o vašom prehliadači alebo polohe alebo vašej IP adrese. Vďaka tomuto spracovaniu je naša webová stránka užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia, keďže spracovanie umožňuje napríklad reprodukciu našej webovej stránky v rôznych jazykoch alebo ponuku funkcie nákupného košíka. Právnym základom tohto spracovania je článok 6 ods. 1 písm. b DS-GVO, pokiaľ sa tieto údaje cookies spracúvajú na účely iniciovania alebo plnenia zmluvy. Ak spracúvanie neslúži na začatie alebo vykonanie zmluvy, náš oprávnený záujem spočíva v zlepšení funkčnosti našej webovej stránky. V tomto prípade je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. f DS-GVO. Tieto súbory cookie relácie sa vymažú po zatvorení internetového prehliadača.

Súbory cookie tretích strán: V prípade potreby sa na našej webovej stránke používajú aj súbory cookie partnerských spoločností, s ktorými spolupracujeme na účely reklamy, analýzy alebo funkcií našej webovej stránky. Podrobnosti o tom, najmä o účeloch a právnom základe spracovania takýchto súborov cookie tretích strán, nájdete v nasledujúcich informáciách.

Možnosť odstránenia: Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť alebo ju obmedziť nastavením internetového prehliadača. Už uložené súbory cookie môžete tiež kedykoľvek odstrániť. Kroky a opatrenia potrebné na tento účel však závisia od konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate. Ak máte akékoľvek otázky, použite funkciu pomoci alebo dokumentáciu svojho internetového prehliadača alebo sa obráťte na jeho výrobcu či podporu. V prípade tzv. flashových súborov cookie však spracovaniu nemožno zabrániť prostredníctvom nastavení prehliadača. Namiesto toho musíte zmeniť nastavenia svojho prehrávača Flash. Kroky a opatrenia potrebné na tento účel závisia aj od konkrétneho prehrávača Flash, ktorý používate. Ak máte akékoľvek otázky, použite tiež funkciu pomoci alebo dokumentáciu svojho prehrávača Flash, prípadne sa obráťte na výrobcu alebo užívateľskú podporu. Ak však zabránite inštalácii súborov cookie alebo ju obmedzíte, môže to znamenať, že nebude možné využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu.

Nižšie nájdete zoznam súborov cookie, ktoré nastavujeme alebo používame my a/alebo naši partneri v súvislosti so službami. V prípade uvedených súborov cookie nie je k dispozícii žiadny mechanizmus na odmietnutie týchto súborov cookie.

Session Cookies b152bcd523eabb208a654ad4c7093d6
keyingress_p
_session_id
ASP.NET_SessionId
cint_forms_identity
cint_session_id
CintRespondent
ASPSESSIONIDQSAASRTD
PublicPanelistTicket
.SSI-ASPXAUTH
ASP.NET_SessionId
PHPSESSID
Session
Website usage statistics __utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz
__hstc
__hssrc
__hssc
hsfirstvisit
hubspotutk
Social Media sharing __atuvc
Sytem monitoring NRAGENT
Nebu DubInterviewer Session Cookie flch
flv
flvsn
flvuf
Imperium RelevantID sfcRelevantId
RVCOOKIE
RVIDExtId
__EC_TEST__
ISIStest
ThreatMetrix thx_guid
NewRelic Performance Monitoring - Session Cookie JSESSIONID
FraudLogix Fraud Prevention PHPSESSID
Programm zur Messung von Online-Werbung InnovateMR
DubKnowledgeRouting dkp___id
Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimization Google Analytics
Online Ad Effectiveness Program Comscore
Dynamic Logic
Facebook for Developers
Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights GWI
HotTraffic/DMAi
Publicis
Online Ad Effectiveness Program InsightExpress
Nielsen
Development of online “look alike” cohorts and audience insights Quantcast
Liveramp
Cint unique respondents cbcdfp
AdTargeting YouTube
Registration Cookie loginpanelingressregistration
Displays the correct language 464ad15045c8654cf3427a7d84d394d0 ANYSSIDOMAIN#lang
.mindtake.com - MTPanelZoneNr:Measuring Ad Exposures and Website Exposures for survey targeting, calculating campaign and website statistics as well as running survey-based advertising efficiency mindtake_20180525"
.reppublika.com - MTPanelZoneNr: Measuring Ad Exposures and Website Exposures for survey targeting, calculating campaign and website statistics as well as running survey-based advertising efficiency reppublika_20180525

Facebook Pixel

rámci našej online ponuky, vzhľadom na naše oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f DS-GVO) v oblasti analýzy, optimalizácie a  Ekonomická prevádzka našej online ponuky a na tieto účely takzvaný „Facebook Pixel“ sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo ak ste so sídlom v EÚ prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Facebook je certifikovaný v súlade s dohodou Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho zákona o ochrane údajov.

Facebook dokáže pomocou Facebook pixelu určiť návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám (tzv. „Facebook reklamy“). V súlade s tým používame Facebook pixel na zobrazovať iba nami umiestnené reklamy na Facebooku tým používateľom Facebooku, ktorí sa tiež zaujímajú o naše  zobrazovali online ponuky alebo majú určité vlastnosti (napr. záujmy o určité témy alebo produkty, ktoré sú určené na základe navštívených webových stránok), ktoré prenášame na Facebook (takzvané „vlastné publikum“).  Pomocou Facebook pixelu chceme tiež zabezpečiť, aby naše Facebook reklamy zodpovedali potenciálnym záujmom používateľov a neboli otravné. Pomocou Facebook pixelu môžeme tiež pochopiť účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu tým, že uvidíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. „konverzia“). Facebook pixel je integrovaný priamo Facebookom, keď navštívite našu webovú stránku a môže do vášho zariadenia uložiť takzvaný cookie. Ak sa potom prihlásite na Facebook alebo navštívite Facebook počas prihlásenia, návšteva našej online ponuky bude zaznamenaná vo vašom profile. Zhromaždené údaje o vás sú pre nás anonymné, takže nemôžeme vyvodzovať žiadne závery o identite používateľa. Údaje však Facebook ukladá a spracováva tak, aby bolo možné prepojenie s príslušným užívateľským profilom a Facebook ich môže použiť na vlastný prieskum trhu a reklamné účely. Ak by sme mali preniesť údaje na Facebook na účely porovnania, budú lokálne zašifrované v prehliadači a až potom odoslané na Facebook cez zabezpečené https pripojenie. Deje sa tak výlučne za účelom porovnania s údajmi, ktoré sú podobne zašifrované Facebookom. Ďalej pri používaní Facebook pixelu využívame doplnkovú funkciu „rozšírené porovnanie“, pri ktorej sa údaje na vytváranie cieľových skupín („Custom Audiences“ alebo „Look Alike Audiences“) prenášajú na Facebook v šifrovanej podobe. 

Podrobnejšie informácie o činnostiach spracovania, spôsobe ich zastavenia a vymazania údajov spracúvaných spoločnosťou Facebook nájdete v Zásadách spracovania údajov spoločnosti Facebook:

Kliknite sem a prečítajte si viac!

Nie je vylúčené, že spracovanie zo strany Meta Platforms Ireland Ltd. sa uskutočňuje aj prostredníctvom Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 v USA.

Spoločnosť Meta Platforms Inc. sa podriadila "Štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA", čím deklaruje dodržiavanie požiadaviek EÚ na ochranu údajov pri spracúvaní údajov v USA.

Kliknite sem a prečítajte si viac!

Google Analytics

Na našej webovej stránke používame službu Google Analytics. Ide o službu webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google".

prostredníctvom certifikácie v rámci štítu na ochranu súkromia EÚ a USA ("štít na ochranu súkromia EÚ a USA") www.privacyshield.gov Spoločnosť Google zaručuje, že pri spracúvaní údajov v USA sa dodržiavajú aj požiadavky EÚ na ochranu údajov.

Služba Google Analytics sa používa na analýzu správania pri používaní našej webovej stránky. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f DS-GVO. Naším oprávneným záujmom je analýza, optimalizácia a hospodárna prevádzka našej webovej stránky.

Informácie o používaní a používateľoch, ako napríklad IP adresa, poloha, čas alebo frekvencia návštev našich webových stránok, sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Používame však službu Google Analytics s takzvanou funkciou anonymizácie. Táto funkcia umožňuje spoločnosti Google skrátiť IP adresu v rámci EÚ alebo EHP.

Takto zhromaždené údaje následne využíva spoločnosť Google na to, aby nám poskytla vyhodnotenie návštev na našej webovej lokalite a činností, ktoré na nej používate. Tieto údaje môžu byť použité aj na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky a používaním internetu.

Spoločnosť Google uvádza, že vašu IP adresu nespája so žiadnymi inými údajmi. Okrem toho spoločnosť Google uchováva pod www.google.com Na webovej stránke nájdete aj ďalšie informácie o zákone o ochrane údajov, napríklad o možnostiach, ako zabrániť používaniu údajov.

Okrem toho spoločnosť Google ponúka tools.google.com takzvaný deaktivačný doplnok spolu s ďalšími informáciami o ňom.

Tento doplnok je možné nainštalovať do najbežnejších internetových prehliadačov a ponúka vám ďalšiu kontrolu nad údajmi, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje pri návšteve našich webových stránok. Doplnok informuje JavaScript (ga.js) služby Google Analytics o tom, že informácie o vašej návšteve našej webovej stránky sa nemajú prenášať do služby Google Analytics. To však nebráni prenosu informácií k nám alebo iným službám webovej analýzy. O tom, či a ktoré ďalšie webové analytické služby používame, sa samozrejme dozviete aj v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkach používame reCAPTCHA spoločnosti Google na kontrolu a zabránenie interakcií na našich webových stránkach prostredníctvom automatizovaného prístupu, napr. prostredníctvom tzv. botov. Ide o službu poskytovanú spoločnosťou Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google".

prostredníctvom certifikácie v rámci štítu na ochranu súkromia EÚ a USA ("štít na ochranu súkromia EÚ a USA") www.privacyshield.gov Spoločnosť Google zaručuje, že pri spracúvaní údajov v USA sa dodržiavajú aj požiadavky EÚ na ochranu údajov.

Prostredníctvom tejto služby môže spoločnosť Google určiť, z ktorej webovej lokality je žiadosť odoslaná a z ktorej IP adresy používate takzvané vstupné pole reCAPTCHA. Okrem vašej IP adresy môže spoločnosť Google zhromažďovať aj ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na ponúkanie a garantovanie tejto služby.

Webové stránky používajú CAPTCHA v2 a v3:

Pri reCAPTCHA v2 sa zobrazí známe zaškrtávacie políčko s názvom "Nie som robot". Vo väčšine prípadov stačí jedno kliknutie a používateľ je overený. V prípade pochybností musí používateľ dodatočne vyriešiť grafickú alebo alternatívne akustickú captchu. Ide o najjednoduchšiu možnosť neskoršej integrácie, pretože stačí vložiť iba 2 riadky kódu HTML.

ReCAPTCHA v3 umožňuje overenie ľudského použitia bez toho, aby používateľ musel interagovať s CAPTCHA.  Ide o čisté JavaScript API, ktoré poskytuje odhad pravdepodobnosti ľudského používateľa. Na základe tohto „skóre“ je možné podniknúť ďalšie kroky – napríklad zobrazenie CAPTCHA alebo okamžité zablokovanie interakcie.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f DS-GVO. Náš oprávnený záujem spočíva v bezpečnosti našej webovej stránky, ako aj v obrane proti nežiaducemu, automatizovanému prístupu vo forme spamu a podobne.

Spoločnosť Google ponúka pod policies.google.com ďalšie informácie o všeobecnom spracovaní vašich používateľských údajov.

YouTube

Na našej webovej lokalite používame službu YouTube. Ide o videoportál spoločnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, ďalej len "YouTube".

YouTube je dcérska spoločnosť spoločnosti Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google".

prostredníctvom certifikácie v rámci štítu na ochranu súkromia EÚ a USA ("štít na ochranu súkromia EÚ a USA") www.privacyshield.gov Spoločnosť Google, a teda aj jej dcérska spoločnosť YouTube, zaručuje, že pri spracúvaní údajov v USA sa dodržiavajú aj požiadavky EÚ na ochranu údajov.

Používame YouTube v spojení s funkciou "rozšíreného režimu ochrany údajov", aby sme vám mohli zobrazovať videá. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f DS-GVO. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality našej webovej stránky.

Podľa spoločnosti YouTube funkcia "režim zvýšenej ochrany údajov" znamená, že údaje opísané podrobnejšie nižšie sa prenášajú na server YouTube len vtedy, keď skutočne spustíte video.

Bez tejto "zvýšenej ochrany údajov" sa spojenie so serverom YouTube v USA vytvorí hneď, ako vyvoláte jednu z našich internetových stránok, na ktorej je vložené video YouTube.

Toto pripojenie je potrebné na to, aby bolo možné zobraziť príslušné video na našej webovej stránke prostredníctvom vášho internetového prehliadača. YouTube pritom zaznamená a spracuje minimálne vašu IP adresu, dátum a čas a navštívenú webovú stránku. Okrem toho sa vytvorí spojenie s reklamnou sieťou "DoubleClick" spoločnosti Google.

Ak ste súčasne prihlásení do služby YouTube, služba YouTube priradí informácie o pripojení k vášmu kontu YouTube. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z YouTube alebo vykonať príslušné nastavenia vo svojom používateľskom účte YouTube.

Na účely funkčnosti a analýzy správania používateľov YouTube trvalo ukladá súbory cookie do vášho koncového zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača. Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť ukladaniu súborov cookie nastavením vo svojom internetovom prehliadači. Viac informácií o tom nájdete vyššie v časti "Súbory cookie".

Spoločnosť Google poskytuje ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov, ako aj o vašich právach a možnostiach ochrany v tejto súvislosti v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese policies.google.com informácie o ochrane údajov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke.

Google AdSense

Na našich webových stránkach používame službu Google AdSense na integráciu reklám. Túto službu poskytuje spoločnosť Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ďalej len "Google".

prostredníctvom certifikácie v rámci štítu na ochranu súkromia EÚ a USA ("štít na ochranu súkromia EÚ a USA") www.privacyshield.gov Spoločnosť Google zaručuje, že pri spracúvaní údajov v USA sa dodržiavajú aj požiadavky EÚ na ochranu údajov.

Služba Google AdSense ukladá súbory cookie a takzvané webové signály do vášho koncového zariadenia prostredníctvom internetového prehliadača. To umožňuje spoločnosti Google analyzovať, ako používate naše webové stránky. Takto získané informácie sa spolu s vašou IP adresou a zobrazenými reklamnými formátmi prenášajú do spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Okrem toho môže spoločnosť Google tieto informácie odovzdať zmluvným partnerom. Spoločnosť Google však vyhlasuje, že vaša IP adresa nebude zlúčená s inými údajmi o vás.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f DS-GVO. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke našej webovej stránky.

Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť inštalácii súborov cookie príslušným nastavením vo svojom internetovom prehliadači. Podrobnosti o tom nájdete vyššie v položke "Cookies".

Content Delivery Networks (CDN) - Google Fonts

Používame siete na doručovanie obsahu. CDN spôsobuje skrátenie času načítania bežných knižníc a písiem Java Script, pretože súbory sa prenášajú z rýchlych, lokálnych alebo nedostatočne využívaných serverov. Používame služby „Google Web Fonts“ od spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; Google) a BootstrapCDN, ktoré ponúka StakPath LLC (2012 Mc Kinney Ave., Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA , "StackPath"). Pre používanie CDN je spracovanie vašej IP adresy technicky nevyhnutné, aby bolo možné obsah odoslať do vášho prehliadača. Vaša IP adresa sa preto odošle príslušnému poskytovateľovi. Obaja poskytovatelia prevádzkujú servery v EÚ, ale nie je možné vylúčiť, že váš prehliadač bude pristupovať aj na servery mimo EÚ.
Toto spracúvanie údajov sa v každom prípade vykonáva na ochranu našich oprávnených záujmov pri optimalizácii a ekonomickej prevádzke našej webovej stránky a je založené na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. f) DS-GVO.

Na integráciu obsahu sa pravidelne používa programovací jazyk JavaScript. Môžete preto namietať proti spracovaniu údajov deaktiváciou vykonávania JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo inštaláciou blokátora JavaScriptu. Upozorňujeme, že to môže mať za následok funkčné obmedzenia na webovej stránke.
Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield, čím poskytuje záruku zabezpečenia úrovne ochrany podľa európskeho práva na ochranu údajov. (www.privacyshield.gov).
Spoločnosť StackPath je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield, čím poskytuje záruku zabezpečenia úrovne ochrany podľa európskeho práva na ochranu údajov. (www.privacyshield.gov).

Trustpilot

Na účely hodnotenia zákazníkov a zabezpečenia kvality spolupracujeme so spoločnosťou Trustpilot (Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kodaň, Dánsko – en.trustpilot.com). Zákazníci majú možnosť odoslať hodnotenie po vykonaní platby.  Platia podmienky a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Trustpilot zverejnené na adrese legal.trustpilot.de und legal.trustpilot.de.  Na tento účel od nás ihneď po výplate dostanete e-mail, v ktorom vás požiadame o zaslanie hodnotenia. Máte právo kedykoľvek vyjadriť nesúhlas so zaslaním e-mailu alebo nevykonať zákaznícke hodnotenie. Účasťou na našich prieskumoch automaticky súhlasíte s elektronickou žiadosťou o hodnotenie zo strany spoločnosti Trustpilot. Túto žiadosť o hodnotenie môžete slobodne ignorovať.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f DS-GVO. Náš oprávnený záujem spočíva v zlepšovaní kvality ponúkaných prieskumov.

Instapage

Spoločnosť MOBROG používa Instapage, softvér na analýzu webových stránok od spoločnosti Instapage Inc so sídlom v San Franciscu v Kalifornii. Instapage hostí jednotlivé webové stránky pre naše propagačné a reklamné kampane a poskytuje nám analýzu vašich aktivít. Váš prehliadač komunikuje priamo s Instapage a prenáša vašu IP adresu. Môžu sa nastaviť aj súbory cookie. Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti Instapage nájdete tu: instapage.com.

Twitter Ads

Na našej webovej lokalite používame službu "Twitter Ads", ktorú poskytuje spoločnosť Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland (ďalej len "Twitter"). Služba Twitter Ads ukladá a spracúva informácie o vašom používateľskom správaní na našej webovej lokalite. Na tento účel Twitter Ads používa okrem iného súbory cookie, t. j. malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte vášho webového prehliadača na vašom koncovom zariadení a ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke našej webovej stránky. Reklamy na Twitteri používame na marketingové účely, najmä na analýzu používania našej webovej lokality a na to, aby bola pre vás ako používateľa zaujímavejšia.

Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť inštalácii súborov cookie príslušným nastavením vo svojom internetovom prehliadači. Upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. Zhromažďovaniu vyššie uvedených informácií spoločnosťou Twitter môžete zabrániť aj nastavením súboru cookie na jednej z nižšie uvedených webových stránok, na ktoré sa odkazuje:

twitter.com
optout.aboutads.info

Upozorňujeme, že toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete súbory cookie. Môžete namietať proti zhromažďovaniu a zasielaniu osobných údajov alebo zabrániť spracovaniu týchto údajov deaktiváciou vykonávania Java Scriptu vo vašom prehliadači. Okrem toho môžete úplne zabrániť vykonávaniu kódu Java Script nainštalovaním blokátora Java Script (napr. www.ghostery.com. Upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu.

Informácie tretej strany: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Írsko. Ďalšie informácie o ochrane údajov poskytovateľa tretej strany nájdete na tejto webovej stránke: twitter.com.

Upozorňujeme, že toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete súbory cookie. Môžete namietať proti zhromažďovaniu a zasielaniu osobných údajov alebo zabrániť spracovaniu týchto údajov deaktiváciou vykonávania Java Scriptu vo vašom prehliadači. Okrem toho môžete úplne zabrániť vykonávaniu kódu Java Script nainštalovaním blokátora Java Script (napr. https://www.ghostery.com. Upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu.

Twitter Analytics

Na našich webových stránkach používame službu "Twitter Analytics", ktorú poskytuje spoločnosť Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland (ďalej len "Twitter"). Služba Twitter Analytics ukladá a spracúva informácie o vašom používateľskom správaní na našej webovej lokalite. Na tento účel služba Twitter Analytics používa okrem iného súbory cookie, t. j. malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do vyrovnávacej pamäte vášho webového prehliadača na vašom koncovom zariadení a ktoré umožňujú analýzu vášho používania našej webovej stránky.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Náš oprávnený záujem spočíva v analýze, optimalizácii a hospodárnej prevádzke našej webovej stránky. Reklamy na Twitteri používame na marketingové a optimalizačné účely, najmä na analýzu používania našej webovej lokality a na to, aby bola pre vás ako používateľa zaujímavejšia.

Ak s týmto spracovaním nesúhlasíte, máte možnosť zabrániť inštalácii súborov cookie príslušným nastavením vo svojom internetovom prehliadači. Upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. Zhromažďovaniu vyššie uvedených informácií spoločnosťou Twitter môžete zabrániť aj nastavením súboru cookie na jednej z nižšie uvedených webových stránok, na ktoré sa odkazuje:

twitter.com
optout.aboutads.info

Informácie tretej strany: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Írsko. Ďalšie informácie o ochrane údajov poskytovateľa tretej strany nájdete na tejto webovej stránke: twitter.com.

Artibot

Chatbota Artibot používame na komunikačné účely alebo na odpovedanie na otázky zákazníkov. Ukladajú sa údaje ako IP adresa, dátum vytvorenia, mesto, lokalita a obsah.

Spracovanie je založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a DS-GVO.

Príslušné údaje uchováva poskytovateľ chatbota na dobu neurčitú. Vymazanie jednotlivých údajov z našej strany je možné aj neskôr.

Alexa

Používanie našich zručností MOBROG pre Amazon Alexa je možné bez uvedenia osobných údajov. Ak chcete využívať špeciálne služby našej spoločnosti, môže byť potrebné spracúvanie osobných údajov. Ak spracúvame vaše osobné údaje, ako je uvedené nižšie, robíme to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. DSGVO na splnenie vašej žiadosti a je absolútne nevyhnutné.

Prečo zbierame údaje a ako dlho?

Z technických dôvodov musíme pri používaní zručností MOBROG pre Amazon Alexa zhromažďovať a ukladať určité údaje. Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame výlučne na konkrétne účely. Ide napríklad o technické potreby alebo požiadavky používateľov.

Okrem iného zhromažďujeme

 • Dátum posledného použitia zručnosti
 • Vaše požiadavky na MOBROG Skill
 • Odpovede na otázky týkajúce sa zručností MOBROG
 • Chybové hlásenia pri používaní zručnosti
 • adresu zariadenia za predpokladu, že používateľ súhlasil s prenosom adresy zariadenia uloženej v spoločnosti Amazon do zručnosti Mobrog v aplikácii

Vaše údaje uchovávame len dovtedy, kým sú potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené, kým u nás máte účet alebo kým to vyžaduje zákon.

 • Anonymizované údaje uložené z technických dôvodov (dátum a trvanie používania, požiadavky na zručnosť, chybové hlásenia) sa vymažú po 30 dňoch.
 • Okrem toho sa uložené osobné údaje vymažú, keď používateľ zručnosť deaktivuje.
 • Ak prepojíte svoj účet s MOBROG Skill, vaše údaje budeme uchovávať dovtedy, kým bude váš účet u nás aktívny. Ak svoje konto vymažete, vymažú sa aj vaše údaje o zručnosti MOBROG Skill. Ak svoje konto neprepojíte so zručnosťou MOBROG Skill, nebudeme ukladať žiadne vaše údaje.
 • Vaše individuálne ID bude u nás uložené dovtedy, kým bude zručnosť MOBROG pre vás aktivovaná v Alexe.

Ako funguje spracovanie údajov?

Po aktivácii zručnosti v aplikácii Alexa môžete Alexe zadať hlasový príkaz na odoslanie otázky našej informačnej službe alebo akejkoľvek inej požiadavky. Na vykonanie tohto príkazu nám spoločnosť Amazon zašle nasledujúce údaje:

 • individuálne "UserID" pridelené používateľovi spoločnosťou Amazon pri aktivácii zručnosti a
 • jeden z niekoľkých preddefinovaných hlasových pokynov, ku ktorému je priradená otázka alebo požiadavka používateľa.

2. našu odpoveď odovzdáme spoločnosti Amazon ako odkaz na zvukový súbor (uložený v cloude), pričom tento zvukový súbor je odoslaný prostredníctvom zariadenia s podporou Alexa.

Spôsob, akým sa vaše osobné údaje spracúvajú pred tým, ako nám spoločnosť Amazon predloží akékoľvek vaše otázky alebo žiadosti, a po tom, ako spoločnosti Amazon vo vašom mene predložíme príslušnú odpoveď, je mimo našej kontroly a zodpovednosti.

Spracúvanie vašich osobných údajov, za ktoré sme zodpovední, sa začína prijatím vašich osobných údajov prenosom od spoločnosti Amazon k nám a končí sa, keď sme spoločnosti Amazon odovzdali príslušnú odpoveď v textovej forme na prenos k vám. Nemáme žiadny vplyv na akékoľvek spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Amazon. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Amazon nájdete na tejto webovej stránke: www.amazon.de

Reklamné ID (IDFA)/osobné reklamné ID

Keď si stiahnete našu aplikáciu, zaznamenáme ID vytvorené vaším zariadením. Toto je nezávislé od zariadenia a v niektorých prípadoch ho môžeme my a naši spolupracujúci partneri použiť na účely identifikácie. Obnovenie tohto ID vo vašom smartfóne je možné rôznymi spôsobmi v závislosti od operačného systému. Tieto údaje používame v súlade s našimi usmerneniami o ochrane údajov.

prihlasovacia oblasť & byt

Po registrácii prostredníctvom našej webovej stránky alebo aplikácie môžete v prihlasovacej oblasti uviesť ďalšie údaje a doplniť tak svoj profil. Okrem prispôsobenia informácií poskytnutých počas registrácie to zahŕňa otázky z oblastí:

 • Povolanie
 • Vzdelávanie
 • Rozpočet
 • Automobil
 • Spotrebná elektronika
 • Fajčenie a tabak
 • Zdravie
 • Cestovanie
 • Médiá
 • Matka a dieťa
 • Záujmy a koníčky
 • Food & nápojov
 • Počítač & video hry
 • Typy prieskumu/pozývacie kanály

Právnym základom spracovania je váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO).

Údaje sa budú uchovávať tak dlho, kým si budete udržiavať svoju registráciu.

Okrem toho sa zhromažďujú údaje histórie, ktoré zaznamenávajú udalosti a akcie vášho účtu.

Medzi ne patria okrem iného:

 • Prihlásenia (časová pečiatka a IP adresa)
 • Spustenie prieskumu
 • Výsledky prieskumu
 • Zmeny hesla (časová pečiatka)
 • Zmeny e-mailovej adresy
 • Dátum poslednej činnosti
 • Výplaty
 • Odporučení priatelia
 • Kredit
 • Sweepstakes participation

Právnym základom spracovania je váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO).

Údaje sa budú uchovávať tak dlho, kým si budete udržiavať svoju registráciu.

Ak počas 10 mesiacov nezaznamenáme na vašom účte žiadnu aktivitu, váš účet a všetky údaje o profile a histórii budú vymazané.

Digitálne odtlačky prstov

Využívame zavedenú technológiu digitálnych odtlačkov prstov, ktorá sa bežne používa v prieskume trhu, aby sme predišli podvodom, zabezpečili štandard kvality a integritu výsledkov prieskumu identifikáciou duplikátov v prieskumoch v našom paneli.

Okrem vašej IP adresy sa automaticky zhromažďujú a analyzujú aj neosobné informácie, ako sú nastavenia prehliadača alebo typ operačného systému. Môžeme zhromažďovať aj informácie o polohe vrátane informácií o polohe automaticky poskytovaných vaším počítačom alebo mobilným zariadením alebo odvodených z vašej IP adresy.

Náš partner tieto údaje transformuje na jedinečné sériové číslo, tzv. digitálny odtlačok prsta, ktorý sa porovnáva s už vygenerovanými digitálnymi odtlačkami prstov. To sa môže použiť napríklad na zabránenie tomu, aby dotazník vyplnila tá istá osoba viackrát. Údaje zhromaždené počas tohto procesu sa ukladajú na zabezpečených serveroch výlučne na účely prevencie podvodov a zabezpečenia kvality.

Do vášho počítača alebo mobilného zariadenia sa nepreberá žiadny softvér. Nesleduje sa žiadna online aktivita. Zozbierané údaje výslovne nezahŕňajú obsah prieskumu, obsah odpovedí na otázky v prieskume a žiadne osobné údaje okrem vašej verejne dostupnej IP adresy.

Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f DS-GVO. Náš oprávnený záujem spočíva v prevencii podvodov a zabezpečení kvality.

Vaše údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené, kým u nás máte účet.

Odovzdávanie tretím stranám

Vaše osobné údaje (meno, používateľské meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo/čísla) odovzdáme tretím stranám na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b DS-GVO a článku 6 ods. 1 písm. f DS-GVO.

Tento prenos sa uskutočňuje na základe zmluvného vzťahu a nášho oprávneného záujmu uľahčiť vyplácanie odmeny.

Okrem vyššie uvedených externých volaní sa údaje spracúvajú len v Nemecku. Pri prenosoch do uvedených tretích krajín boli použité záruky ochrany údajov vo forme štandardných zmluvných doložiek EÚ.

Na účely platby spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

 • PayPal S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • Skrill Ltd. in 25 Canada Square, E14 5LQ London, United Kingdom
 • EcoMatcher Ltd, Paris 1 C, 41 Conduit Road, Hong Kong

MOBROG využíva na výbery platobné služby Hyperwallet. Tieto platobné služby podliehajú Podmienky používania služby Hyperwallet a zásady ochrany osobných údajov služby Hyperwallet.

Ak si prajete použiť vyššie uvedené spoločnosti na platbu, vaše údaje im budú odovzdané. Podrobne ide o vaše meno, dátum narodenia, krajinu, v ktorej žijete, ako aj vašu adresu a e-mailovú adresu.

Naše podmienky účasti vám neumožňujú zúčastniť sa toho istého prieskumu viackrát s použitím inej e-mailovej adresy. Aby sa to zabezpečilo, pred vyplatením bonusu cez PayPal sa vykoná porovnanie. Za týmto účelom sa člen panelu pripojí k svojmu účtu PayPal. Uskutoční sa porovnanie e-mailových adries. Ak je e-mailová adresa totožná, prebehne výplata. Počas tohto procesu ukladáme „ID_platiteľa“ každého účastníka panelu. V budúcnosti nám to umožní rýchlo zistiť, či sa člen panelu opakovane pokúšal o vyplatenie bonusu na jeho PayPal účet. Okrem "Payer_ID" aj "Requesting TID"; "ID platiteľa"; „iné TID s ID platiteľa“; „Meno v službe PayPal“; „e-mailové adresy uložené v službe PayPal“; „Údaje o adrese“ (iba krajina) nám boli zaslané.

Týmto spracovaním údajov chceme zabrániť tomu, aby sa účastníci panelu s rôznymi e-mailovými adresami zúčastnili toho istého prieskumu viac ako raz, a tým sa pokúsili o vyplatenie odmien viac ako raz.

Okrem toho kontrolujeme informácie uvedené v procese výplaty (najmä krajinu, v ktorej žijete) na základe základných údajov, ktoré máme v súbore. Ak sa vyskytnú akékoľvek nezrovnalosti, vyhradzujeme si právo zastaviť platbu. Ďalšie informácie o tom a o vašich právach v tomto prípade nájdete nižšie v časti "Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch".

Toto spracúvanie údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Naším oprávneným záujmom je identifikácia podvodníkov, ako aj prevencia protiprávneho konania.

Údaje uchovávame počas obdobia aktívneho používania účtu účastníka panelu alebo do jeho odvolania.

Na účely identifikácie a porovnania prieskumov tretích strán budeme zdieľať anonymizované informácie, ako je rok narodenia, PSČ, pohlavie, úroveň vzdelania a profesijný status a ďalšie anonymizované informácie s inými spoločnosťami zaoberajúcimi sa prieskumom trhu.

Je to potrebné na to, aby:

 • plniť naše zmluvné záväzky a poskytovať vám našu službu;
 • dodržiavať zákonné povinnosti, najmä nároky prokuratúry alebo nároky zistené súdom;
 • riadne presadzovanie našich zmluvných podmienok.

Prístup k vášmu účtu vrátane jeho obsahu môžeme získať za vyššie uvedených podmienok alebo v reakcii na žiadosti o služby alebo pri riešení technických problémov.

Vaše osobné a/alebo sociálno-demografické údaje, okrem iného vrátane identifikačného čísla, poštového smerovacieho čísla, pohlavia, príbuzenského stavu, vzdelania, pracovného zaradenia a neosobných informácií o ostatných členoch domácnosti, poskytneme tretím stranám, ktoré vykonávajú odber vzoriek/prieskum trhu, aby mohli určiť, či patríte do cieľovej skupiny prieskumu. Ak ste vybraní do prieskumu, spoločnosť tretej strany vykonávajúca odber vzoriek/prieskum trhu nám poskytne vaše identifikačné číslo a odkaz na prieskum a my vás pozveme na prieskum. Vaše meno, e-mailovú adresu ani telefónne čísla neposkytneme spoločnostiam tretích strán, ktoré vykonávajú vzorkovanie/prieskum trhu. V súvislosti so zdieľaním týchto informácií so spoločnosťami tretích strán, ktoré vykonávajú odber vzoriek/prieskum trhu, môžu byť vaše informácie uložené a prenesené mimo krajiny vášho bydliska, okrem iného aj mimo Spojených štátov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdieľania údajov, kontaktujte nás. Prípadne môžete svoje členstvo u nás vždy slobodne ukončiť. Vaša účasť v týchto prieskumoch vás neoprávňuje na žiadne odmeny ani členstvo ponúkané spoločnosťami tretích strán, ktoré sa zaoberajú odberom vzoriek/prieskumom trhu.

Na účely odhaľovania a prevencie podvodov, ako aj zabezpečenia kvality, budeme automaticky zozbierané informácie o vašom zariadení a jeho výkone (IP adresa, typ zariadenia, operačný systém, sieť a poskytovateľ internetových služieb, časové pásmo, verzia webového prehliadača, rozlíšenie obrazovky, informácie o reklame) prenášať nášmu partnerovi, spoločnosti Imperium, LLC, 1720 Post Road East Suite 221, Westport, Connecticut, na aplikáciu technológie digitálnych odtlačkov prstov na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. f DS-GVO.

Uzatvorením štandardných doložiek EÚ o ochrane údajov podľa článku 46 ods. 2 písm. c) DS-GVO sa partner zaväzuje, že pri spracúvaní údajov bude dodržiavať európske právne predpisy o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f DS-GVO. Náš oprávnený záujem spočíva v prevencii podvodov a zabezpečení kvality.

Automatizované rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Používame postupy automatizovaného rozhodovania / profilovania.

Výber vhodných kandidátov na prieskum sa uskutočňuje prostredníctvom automatizovaného rozhodnutia. Niektoré prieskumy sa ponúkajú pre vopred definované cieľové skupiny.

To môže mať za následok, že sa o vás rozhodne ako o vhodnom uchádzačovi, čo znamená, že vám príslušný dotazník nebude zaslaný. Automatizované rozhodnutie sa teda používa na rýchlu identifikáciu osôb v cieľovej skupine a je založené na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b DS-GVO v kontexte zmluvného vzťahu.

Ak na výplatu použijete službu Hyperwallet, porovnáme údaje, ktoré ste zadali v rámci výplaty, s údajmi uloženými vo vašom profile. Ak pri tomto porovnaní zistíme nezrovnalosti, vyhradzujeme si právo zastaviť proces výplaty. Robíme to jednak preto, aby sme zabránili podvodom, a jednak preto, aby sme vás ochránili pred neoprávnenými výplatami tretím stranám (napríklad ak bol váš účet hacknutý). Právnym základom je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO) chrániť nás a vás pred podvodnými aktivitami.

Ak sa domnievate, že ste boli na základe takéhoto automatizovaného rozhodnutia neoprávnene vylúčení z prieskumu alebo že vám bola neoprávnene zamietnutá výplata, môžete kontaktovať členskú podporu prostredníctvom kontaktného formulára a požiadať o preskúmanie tohto rozhodnutia niektorým z našich zamestnancov.

Práva používateľov a dotknutých osôb

Ak si želáte uplatniť niektoré zo svojich práv, kontaktujte nás ako správcu údajov prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov alebo použite niektorý z ďalších spôsobov, ktoré ponúkame na zaslanie tohto oznámenia.

Právo na informácie:

Podľa článku 15 GDPR máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. V takom prípade máte právo byť informovaní o týchto osobných údajoch a získať ďalšie informácie podľa čl. 15 GDPR.

Právo na opravu:

Podľa článku 16 DS-GVO máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S ohľadom na účely spracúvania máte tiež právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov - aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

Právo na vymazanie:

Máte právo požadovať, aby sme bezodkladne vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Sme povinní bezodkladne vymazať osobné údaje, ak sú splnené príslušné požiadavky článku 17 DS-GVO. Podrobnosti nájdete v článku 17 DS-GVO.

Právo na obmedzenie spracovania:

V súlade s článkom 18 DS-GVO máte za určitých podmienok právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov:

Podľa článku 20 DS-GVO máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby sme tomu bránili, za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) DS-GVO alebo článku 9 ods. 2 DS-GVO alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) DS-GVO a spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných procesov.

Právo na námietku

Podľa čl.21 DS-GVO máte právo proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré utrpelo na základe čl.6 ods.1. e alebo f DS-GVO podať námietku; to platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

Ak spracúvame vaše osobné údaje za účelom prevádzkovania priamej reklamy, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou.

Existencia práva na odvolanie k dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy. Toto právo existuje najmä v členskom štáte vášho bydliska, pracoviska alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s GDPR.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu údajov, najmä ak to bude potrebné v dôsledku technického vývoja. V takýchto prípadoch môžeme zodpovedajúcim spôsobom upraviť aj toto oznámenie o ochrane údajov. Vezmite preto na vedomie aktuálnu verziu tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

22/02/2023