Όροι συμμετοχής

1. Εισαγωγή

Ο Ιστότοπος της MOBROG - www.mobrog.com/gr («Ιστότοπος») και οι υπηρεσίες της («Υπηρεσία»), επί του παρόντος είναι ιδιοκτησία και λειτουργεί από τον SPLENDID RESEARCH GmbH (Δρ. Κρήγκερ & Σια). Έρευνα Αγοράς, Barmbeker Straße 7, 22303 Αμβούργο, Γερμανία (εφεξής «MOBROG», «Ιστότοπος» ή «Υπηρεσία»).

2. Αποδοχή των Όρων

Η συνδρομή της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωση με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις ανακοινώσεις και τις απαιτήσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και αλλού στον Ιστότοπο, εφεξής καλούμενοι συλλογικά ως «Όροι και Προϋποθέσεις» («ΟΚΠ» ).

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΚΠ.

Αν δεν συμφωνείτε με τους ΟΚΠ μας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση με την Πολιτική Απορρήτου μας, θα πρέπει να τερματίσετε αμέσως το λογαριασμό σας ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στον Ιστότοπο. Ο παρών Ιστότοπος παρέχεται για την προσωπική ευχαρίστηση των Μελών που υπόκεινται σε αυτούς τους ΟΚΠ και όλες τις τροποποιήσεις τους, καθώς και τους όποιους άλλους σχετικούς κανόνες ή κατευθυντήριες γραμμές υπάρχουν σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η MOBROG έχει το δικαίωμα να τερματίσει την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή αφού πρώτα στείλει σχετική ειδοποίηση δύο εβδομάδες πριν. Θα πρέπει να ελέγξετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς διατηρούμε το δικαίωμα να τους τροποποιούμε ανά πάσα στιγμή για νομικούς λόγους ή ουσιαστικές απαιτήσεις της υπηρεσίας. Η ημερομηνία της τρέχουσας έκδοσης των εν λόγω ΟΚΠ σημειώνεται παραπάνω.

3. Περιγραφή της Υπηρεσίας

Το πρόγραμμα μελών της MOBROG λειτουργεί ως ερευνητική επιτροπή για άτομα που εγγράφονται εθελοντικά στον Ιστότοπο («Μέλη»), τα οποία είναι σύμφωνα και συμμορφώνονται με αυτούς τους ΟΚΠ. Το μέλος δύναται να συμμετέχει σε έρευνες που του προσφέρονται, σχετικές με την υπηρεσία και οι οποίες διενεργούνται από τη MOBROG ή τρίτους. Το μέλος δεν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε έρευνες ή να λαμβάνει προσκλήσεις.

4. MOBROG Σύστημα Ανταμοιβής

Τα μέλη μπορούν να κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια συγκεκριμένη έρευνα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ενδεχόμενης ανταμοιβής που μπορούν να λάβουν για την έγκυρη (σύμφωνα με αυτούς τους ΟΚΠ) ολοκλήρωση της εν λόγω δραστηριότητας. Το email πρόσκλησης ενδέχεται να περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή ανταμοιβή.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, αν μια συγκεκριμένη έρευνα δεν είναι πλέον διαθέσιμη ή το Μέλος δεν είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο για την έρευνα αυτή, το εν λόγω Μέλος μπορεί να προσκληθεί σε μια παρόμοια αλλά διαφορετικής ανταμοιβής έρευνα. Το Μέλος έχει το δικαίωμα να απόσχει από τη διεξαγωγή των ερευνών αυτών.

Το Μέλος δεν θα ανταμειφθεί εάν οι απαντήσεις στην έρευνα του περιέχουν μη έγκυρες ή/και ψευδείς πληροφορίες. Αναληθείς ή/και μη έγκυρες πληροφορίες μπορεί να οδηγήσουν στην ακύρωση της συνδρομής.

Τα μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν τις συσσωρευμένες ανταμοιβές τους όταν φτάσουν στο κατώφλι πληρωμής των $6.25. Οι πληρωμές σε ένα μέλος περιορίζονται σε μία μεταφορά ανά ημέρα με ποσό $6.25 (έξι δολάρια και είκοσι πέντε σεντ).

Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση των Ανταμοιβών σε άλλα Μέλη ή σε τρίτους.

5. Όροι Συνδρομής

Υπάρχει περίπτωση αλλαγής του διαχειριστή του Ιστότοπου και μεταφοράς σε νέο διαχειριστή των υπηρεσιών της MOBROG συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων σας. Δια του παρόντος συμφωνείτε ρητά σε μια πιθανή μελλοντική αλλαγή του διαχειριστή. Η MOBROG θα σας ενημερώσει μέσω email σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή του διαχειριστή πριν από τη μεταφορά δεδομένων και θα έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου μας.

Δια του παρόντος συμφωνείτε ρητά να δέχεστε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη MOBROG.

Η MOBROG διατηρεί το δικαίωμα να σας στέλνει περιστασιακά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν περιέχουν προσκλήσεις ερευνών και για τα οποία δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανταμοιβής. Τέτοια μηνύματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενημερώσεις του συστήματος, διοικητικές ανακοινώσεις, ειδικά αιτήματα, κλπ. Η MOBROG δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωμένη να σας παρέχει κάποια συγκεκριμένη σειρά από ευκαιρίες για να κερδίσετε ανταμοιβές ή να στέλνει μηνύματα σε εσάς.

Ως προϋπόθεση για τη συνδρομή σας δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. Είστε τουλάχιστον 18 ετών,
 2. Είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε μια μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 3. Είστε μόνιμος κάτοικος Ελλάδος,
 4. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι πλήρεις, αληθείς και ακριβείς,
 5. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση τερματισμού του λογαριασμού σας λόγω παραβίασης εκ μέρους σας της παρούσας συμφωνίας, θα παραιτηθείτε των οφειλόμενων Πόντων Ανταμοιβής MOBROG καθώς επίσης και των εν εκκρεμότητα ή απαράδοτων ανταμοιβών σας και θα χάσετε το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τρεχουσών προσφορών και ανταμοιβών,
 6. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι επιπλέον αυτών των ΟΚΠ, οι συνθήκες για τις ανταμοιβές θα δημοσιευθούν ξεχωριστά και θα διέπονται από τους επίσημους όρους της έρευνας όπως θα ανακοινωθούν σε εσάς,
 7. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η MOBROG δεν θα είναι υπεύθυνη προς εσάς ή οποιοδήποτε διοικητικό όργανο για τυχόν φόρους ή απώλεια όλων των φοροαπαλλαγών ως αποτέλεσμα της έκδοσης ανταμοιβών MOBROG,
 8. Δεν πρέπει να διατηρείτε περισσότερους από έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο*,
 9. Θα πρέπει να ενημερώνετε τη MOBROG για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών σας πληροφοριών, ιδιαίτερα της αλλαγής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθότι οι ανταμοιβές σας θα διαβιβάζονται μέσω της PayPal στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στο προφίλ του λογαριασμού σας,
 10. Θα πρέπει να διαφυλάσσετε την ασφάλεια του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας και δεν θα πρέπει να επιτρέπετε σε άλλα άτομα την πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση υποψίας παραβίαση της ασφάλειάς σας, θα πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως τη MOBROG, και,
 11. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένα μέσα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων εντολών, spiders, robots, bots, crawlers κατά τη συμμετοχή σας στη συλλογή Πόντων Ανταμοιβής MOBROG ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας στον ιστότοπο.

Η MOBROG δύναται να απορρίψει κάθε νέα αίτηση μέλους από οποιοδήποτε πρόσωπο με ή χωρίς αιτία κατά την απόλυτη κρίση της. Η MOBROG διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το λογαριασμό του Μέλους σε περίπτωση που το Μέλος παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους παρόντες ΟΚΠ.
*www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Συνδεδεμένοι Ιστότοποι

Η MOBROG μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε Ιστότοπους τρίτων («Συνδεδεμένοι Ιστότοποι»). Εκτός εάν υπάρχει διαφορετικής μνεία στον Ιστότοπο, οι συνδεδεμένοι Ιστότοποι δεν αναθεωρούνται, δεν ελέγχονται και δεν εξετάζονται από τη MOBROG κατ'ουδένα τρόπο. Η MOBROG δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη διαφήμιση, τα προϊόντα ή τα άλλα υλικά των οποιωνδήποτε συνδεδεμένων Ιστότοπων, ή των τυχόν πρόσθετων συνδέσμων που περιέχονται σε αυτούς. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετικής μνεία στον Ιστότοπο, οι εν λόγω σύνδεσμοι δεν υποδηλώνουν την έγκριση αυτών από τη MOBROG ή την συσχέτισή της με τους Συνδεδεμένους Ιστότοπους. Αποτελεί δική σας ευθύνη η συμμόρφωση με τους κατάλληλους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές, εάν υπάρχουν, που ισχύουν για τη χρήση των Συνδεδεμένων Ιστότοπων. Σε καμία περίπτωση δεν καθιστάται υπόλογη η MOBROG, άμεσα ή έμμεσα, στον οποιονδήποτε για την οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη δημιουργία ή τη χρήση των συνδέσμων στους Συνδεδεμένους Ιστότοπους, των ίδιων των Συνδεδεμένων Ιστότοπων, ή των πληροφοριών ή του προσβάσιμου υλικού μέσω των εν λόγω Ιστότοπων. Θα πρέπει να απευθύνετε τις όποιες τυχόν αμφιβολίες σας στον διαχειριστή ή στον Webmaster του εν λόγω Ιστότοπου. Η MOBROG διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να προσθέσει, να τροποποιήσει, να αρνηθεί ή να αφαιρέσει, χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή σύνδεσμο με οποιονδήποτε από τους Συνδεδεμένους Ιστότοπους από τον Ιστότοπό της ή/και να προσθέσει διαφορετικές λειτουργίες ή συνδέσμους σε διάφορα Μέλη.

7. Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τον παρών Ιστότοπο διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου της MOBROG.

8. Αποποίηση εγγυήσεων

Η MOBROG προσπαθεί να καταστήσει τις υπηρεσίες της προσιτές για έναν πιθανώς υψηλό αριθμό Μελών. Λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας όσον αφορά το υλισμικό, τα λειτουργικά συστήματα, τα είδη προγραμμάτων περιήγησης και λοιπών τεχνικών προδιαγραφών, η MOBROG δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλες τις υπάρχουσες συσκευές, λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης. Σε περίπτωση που μια ορθή χρήση της MOBROG δεν είναι δυνατή σε ορισμένες συσκευές, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται μορφή διάκρισης ή στοχευμένος αποκλεισμός μεμονομένων ατόμων από τις υπηρεσίες της MOBROG.

Εξαιρούνται, η ευθύνη για τη διαθεσιμότητα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών που διαφημίζονται, που προσφέρονται προς παροχή ή παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας και των πληροφοριών που παρέχονται αναφορικά με την Υπηρεσία. Ειδικότερα, σε αυτό το βαθμό, η MOBROG αποκλείει οποιαδήποτε εγγύηση ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν, ότι η Υπηρεσία ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμη είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ότι η χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης της Υπηρεσίας ή τα υλικά που διατίθενται ως μέρος της Υπηρεσίας, θα είναι σωστά, ακριβή, έγκαιρα ή με διαφορετικό τρόπο αξιόπιστα.

9. Περιορισμός Ευθύνης

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η MOBROG, η μητρική, οι θυγατρικές, οι συνεργάτες, τα στελέχη και οι υπάλληλοί της δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, επακόλουθη ή υποδειγματική ζημία, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε, αποζημίωση για απώλεια κερδών, υπεραξία, χρήση, δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών (ακόμη και αν η MOBROG έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), εξαιρουμένων όλων των τραυματισμών, σώματος ή υγείας και των περιπτώσεων βαριάς αμέλειας ή νομικών εγγυήσεων ανεξαρτήτως της αμέλειας, που προκύπτουν από:

 • τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της υπηρεσίας,
 • τη χρήση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο,
 • το κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών ως αποτέλεσμα αγοράς ή απόκτησης οποιωνδήποτε προϊόντων, δεδομένων, πληροφοριών ή υπηρεσιών, λήψης μηνυμάτων ή σύναψης συναλλαγών μέσω της ή από την ίδια την υπηρεσία,
 • μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μετατροπή των μεταβιβάσεων ή των δεδομένων σας,
 • δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου για την υπηρεσία,
 • κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσία.

Ο SPLENDID RESEARCH GmbH. Η Έρευνα Αγοράς ή ο διάδοχός της δεν υποχρεούνται να εκδίδουν ανταμοιβές που σχετίζονται με ή προκύπτουν από κακή χρήση ή κατάχρηση του ιστότοπου ή με οποιοδήποτε άτομο που έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά προσωπικά δεδομένα.

10. Αποζημίωση

Διασφαλίζετε την MOBROG, τις μητρικές, θυγατρικές, τους συνεργάτες, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, αβλαβείς από και ενάντια σε κάθε ενέργεια, αξίωση, αγωγή, αιτήματα, ζημία, ευθύνη, έξοδα ή δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών αμοιβών, που προκύπτουν από ή

 • συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς ή
 • πληροφοριών ή περιεχομένων που δημοσιεύεται σε αυτόν, την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα συνδρομής του Ιστότοπου ή κάποιου που χρησιμοποιεί
 • το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασής σας ή την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

11. Λύση της Σύμβασης

Αναστολή του Λογαριασμού Μέλους

Σε περίπτωση που η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καταστεί άκυρη ή ακατάλληλη για χρήση, θα αναστείλουμε το λογαριασμό σας για μια περίοδο 30 ημερών από τη στιγμή που θα ενημερωθούμε επί του προβλήματος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο λογαριασμό σας, αλλά δεν θα λαμβάνετε προσκλήσεις ερευνών ή άλλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι την εκ νέου επικύρωση από εμάς της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Για να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την δική μας ομάδα υποστήριξης και να παρέχετε την προηγούμενη και τη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Παύση Συνδρομής από το Χρήστη

Έχετε το δικαίωμα να λύσετε την παρούσα συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη MOBROG ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο. Η λύση μπορεί επιτευχθεί απλά κατόπιν διαγραφής του λογαριασμού σας Μέλους . Σε αυτή την περίπτωση δε θα έχετε κανένα δικαίωμα διεκδίκησης οποιασδήποτε μορφής αποκατάστασης ή ανακατασκευής του περιεχομένου σας από τη MOBROG. Εάν τερματίσετε τη συνδρομή σας θα χάσετε τυχόν εκκρεμείς ή μη παραδοθείσες οφειλόμενες ανταμοιβές.

Λύση της Σύμβασης / Συμφωνίας που αφορά την Παροχή Δωρεάν Υπηρεσιών από τη MOBROG

Η MOBROG έχει το δικαίωμα να λύσει την Συμφωνία σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών της μέσω ειδοποίησης εντός 30 ημερών. Σε αυτή την περίπτωση θα ειδοποιηθείτε μέσω e-mail.

Λύση Σύμβασης / Συμφωνίας εξαιτίας σοβαρών αιτιών

Το δικαίωμα της MOBROG για λύση της συμφωνίας και των συνδρομών εξαιτίας σοβαρών αιτιών παραμένει ανεπηρέαστο. Η MOBROG μπορεί να επικαλεστεί σοβαρά αίτια, ιδίως σε περίπτωση αποτυχίας συμμόρφωσης ή παραβίασης από μέρους σας ουσιωδών ρητρών και διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η MOBROG έχει το δικαίωμα να σας αποκλείσει από οποιαδήποτε παρούσα ή μελλοντική πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Σε τέτοια περίπτωση, η MOBROG θα διαγράψει το λογαριασμό σας ως μέλος, συμπεριλαμβανομένου και όλου του περιεχομένου του, και στο βαθμό που προβλέπεται από το νόμο.

Συγκεκριμένα, η MOBROG διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συνδρομή σας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί για περισσότερο από 10 μήνες,
 • Χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό για την αποστολή αλυσιδωτών επιστολών ή μαζικών μηνυμάτων,
 • Επικροτείτε ή εκτελείτε παράνομο σύστημα πυραμίδας ή διαρθρωτικών πωλήσεων & διανομών,
 • Επικροτείτε ή διενεργείτε σεξουαλική παρενόχληση μέσω διαδικτύου κατά τρόπο που παραβιάζει την προστασία των ανηλίκων και των δικαιωμάτων της προσωπικότητας,
 • Χρησιμοποιείτε τη MOBROG για τη δημοσίευση εξτρεμιστικού ή αντισυνταγματικού περιεχομένου,
 • Αποφεύγετε τεχνικά μέτρα ασφαλείας
 • Μεταδίδετε ιούς ή/και κακόβουλο λογισμικό,
 • Αντιγράφετε τμήματα ή μέρη ή και ολόκληρο το περιεχόμενο της υπηρεσίας,
 • Κοινοποιείτε ή ανακατασκευάζετε οποιοδήποτε κομμάτι πηγαίου κώδικα για εμπορικούς, υβριστικούς ή καταστροφικούς σκοπούς,
 • Εμπλέκεστε στην ανάλυση δεδομένων ή/και στην αυτόματη μέτρηση λογισμικού, καταλόγων αρχείων, δεδομένων ή περιεχόμενου από τις Υπηρεσίες της MOBROG, Δημιουργείτε, κοινοποιείτε, δημοσιεύετε ή ενσωματώνετε εξωτερικές εφαρμογές ή άλλο άσχετο περιεχόμενο στις υπηρεσίες της MOBROG.
 • Sie programmieren, teilen, veröffentlichen oder integrieren externe Apps oder anderen irrelevanten Inhalt in die MOBROG Services.

Εάν η MOBROG τερματίσει τη συνδρομή σας, θα χάσετε τυχόν εκκρεμείς ή μη παραδοθείσες οφειλόμενες ανταμοιβές. Αμέσως μετά την ακύρωση της συνδρομής σας από εμάς, δεν θα είστε πλέον επιλέξιμοι για μελλοντική επανεγγραφή.

12. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλες οι σελίδες και το περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο και οι σχετικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων και των αλλά μη περιοριζόμενων σε αυτά, κείμενα, γραφικά, ήχο, βίντεο, φωτογραφίες, έρευνες, λογότυπα ή άλλα υλικά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία ή έχουν εγκριθεί για χρήση από τη MOBROG και τους δικαιοπαρόχους της, επιχειρηματικούς εταίρους και συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εμπορικών σημάτων, τα σήματα υπηρεσιών, τα πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά μυστικά που περιέχονται σε αυτήν. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να αναδημοσιεύσετε, να επιδείξετε, να φορτώσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε ή να διανέμετε με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MOBROG.

13. Ισχύον Νομικό Πλαίσιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Γερμανίας χωρίς να εφαρμόζεται και να ισχύει το οτιδήποτε σχετικό με τη σύγκρουση δικαίου και νόμων στην εν λόγω χώρα. Εάν μια οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή πρέπει να διαγραφεί αλλά όλες οι υπόλοιπες διατάξεις θα εφαρμόζονται κανονικά. Οι τίτλοι είναι για λόγους αναφοράς και μόνο και σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν, περιορίζουν, ή περιγράφουν το πεδίο ή την έκταση των εν λόγω τμημάτων. Η αποτυχία μας να ενεργήσουμε όσον αφορά μια αθέτηση από εσάς ή άλλους δεν αποτελεί παραίτηση του δικαιώματός μας να ενεργήσουμε όσον αφορά σε επόμενες ή παρόμοιες παραβάσεις. Το έγγραφο αυτό εκθέτει επακριβώς την πλήρη κατανόηση και συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας.

14. Ερωτήσεις

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τη φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

15. Ρήτρα διαχωρισμού

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της συμφωνίας αυτής καταστεί άκυρο για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα αντίστοιχο κείμενο, το οποίο θα είναι έγκυρο και ισοδύναμο με την προβλεπόμενη έννοια. Το υπόλοιπο της συμφωνίας θα παραμείνει ανεπηρέαστο και έγκυρο

Image of a cookie with a bite taken out