Dalyvavimo sąlygos

1. Įvadas

MOBROG svetainė - www.mobrog.com/lt ("Svetainė") ir paslaugų ("Paslauga") šiuo metu yra valdo ir eksploatuoja SPLENDID RESEARCH GmbH Rinkos tyrimai, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburgas, Vokietija (toliau vadinamos "MOBROG", "Svetainė" arba "Paslauga").

2. Priėmimas Sąlygos

Narystė Paslauga priklauso nuo priėmimo ir laikantis terminų, sąlygų, pranešimuose ir atsisakymas šiame dokumente ir kitur Svetainėje, toliau kartu vadinamos "Terminai ir sąlygos" ("BLSK").

Pateikdamas paraišką narystei svetainėje arba naudojant bet kurį iš teikiamų paslaugų dėl arba per svetainę, jums YRA nurodydami savo sutikimą būti saistoma visų terminų ir SĄLYGŲ šių BLSK.

Jei nesutinkate su mūsų BLSK, kuris apima jų įterpimas mūsų privatumo politiką, turite nedelsdami nutraukti savo sąskaitą po nurodymais svetainėje. Ši svetainė yra numatyta asmens malonumą narių taikomos šios BLSK ir visi jo pakeitimus ir bet kokias kitas taisykles ar gaires šioje svetainėje. MOBROG turi teisę nutraukti šią paslaugą bet kuriuo metu po to, kai pateiktas per dvi savaites pranešimas. Jūs turėtumėte patikrinti šias Sąlygas ir periodiškai keisti, nes mes pasiliekame teisę keisti jas bet kuriuo metu dėl teisinių priežasčių ar esminių paslaugų reikalavimus laiką. Iš dabartinės versijos šiuos BLSK data nurodyta pirmiau.

3. Paslaugos aprašymas<

MOBROG narys programa veikė kaip tyrimo skydelyje asmenims, kurie savo noru užsiregistruoti svetainėje ("nariai), ir sutikti, ir laikytis šių BLSK. Narys gali dalyvauti siūlomų tyrimų, susijusių su tarnyba ir valdo MOBROG ar trečiosioms šalims. Narys neturi teisės dalyvauti apklausose arba gauti kvietimus.

4. MOBROG Atlygis sistema

Nariai gali būti kviečiami paštu iki tam tikro tyrimo pagal specifikacijas dėl galimo atlygio, kad jie gali gauti už galioja (pagal šiuos BLSK) užbaigus šią veiklą. Kvietimas siųsti gali apimti specifinę informaciją apie galimą atlygį.

Tačiau kai kuriais atvejais, jei tam tikras tyrimas nėra nebėra arba valstybė nėra tinkamas dėl bet kokios priežasties tyrimo, valstybės pagalba gali būti nukreipti į panašų, bet kitaip atlyginta apklausa. Valstybės turi teisę susilaikyti nuo šių tyrimų laidumo.

Valstybės nebus atlyginta, jei jo apklausos atsakymai yra negaliojantis ir / ar melagingą informaciją. Netiesa ir / arba neteisingas informacija gali sukelti narystės panaikinimą.

Nariai gali išsiimti sukauptas premijas pasiekę išmokos ribą – $6.25. Narių mokėjimai yra ribojami vienu pavedimu per dieną sumoje $6.25 (šeši doleriai ir dvidešimt penki centai).

Apdovanojimai negali būti perduotas kitiems nariams ar tretiesiems asmenims.

5. Narystės sąlygosn

Tai yra įmanoma, kad sąvartyno operatorius pakeis ir kad MOBROG paslaugos, įskaitant jūsų duomenys bus perkeltas į naują operatorių. Jūs šiuo aiškiai susitarti dėl galimo būsimo pokyčio operatoriui. MOBROG Jus informuosime elektroniniu paštu apie bet pasikeitus veiklos vykdytojui prieš duomenų perdavimo ir jums bus teisę nesutikti, kad pagal mūsų privatumo politiką nuostatų perkėlimo.

Jūs šiuo aiškiai sutinka priimti elektroninius laiškus iš MOBROG.

MOBROG pasilieka teisę atsiųsti jums elektroninio pašto pranešimus, laikas nuo laiko, kuriuose nėra tyrimo pakvietimus ir už kurį gali būti atlyginta. Tokie pranešimai gali apimti sistemos atnaujinimus; administracinės skelbimai; specialūs pageidavimai pateikiami registruojantis ir tt MOBROG neįsipareigoja teikti jums su jokiu konkrečiu skaičiumi galimybių uždirbti atlygiai ar siųsti pranešimus jums.

Kaip jūsų narystę jums pareiškiate ir garantuojate, kad sąlyga:

 1. Jūs esate bent 18 metų amžiaus;
 2. Galite naudoti unikalų elektroninio pašto adresą;
 3. Jūs esate nuolatinis Lietuvos gyventojas;
 4. Visa informacija, kurią jums pateikta informacija yra išsami, teisinga ir tiksli;
 5. Jūs suprantate ir sutinkate, kad jei jūsų sąskaita yra nutraukta dėl savo pažeidžia šį Susitarimą, susikaupusių MOBROG Atpildas ir neįvykdyti arba nepristatytu nauda bus atimtas, ir jums bus prarasti teisę dalyvauti programoje, įskaitant visus dabartinius pasiūlymus ar atlygio;
 6. Jūs suprantate ir sutinkate, kad be šių BLSK, sąlygos atlygiai bus paskelbta atskirai ir bus reglamentuoja oficialių kalbant apie apklausos paskelbė, kad jums;
 7. Jūs suprantate ir sutinkate, kad MOBROG nebus atsakinga jums ar valdymo organas jokių mokesčių ar bet kokių privalumų kaip rengiamasi išduoti MOBROG naudą prarastos;
 8. priedą. Jūs turite ne daugiau kaip vieną sąskaitą svetainėje*;
 9. Jūs turite informuoti MOBROG bet jūsų asmeninės informacijos, ypač pokyčiai jūsų elektroninio pašto adresą kaip atlygis bus perduodama per PayPal į elektroninio pašto adresu, nurodytu sąskaitos profilio pakeitimas;
 10. Jūs laikysitės savo paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį, saugus ir neleis kitiems žmonėms prisijungti prie savo sąskaitos. Tuo atveju, jei Jūs įtariate, kad saugumo pažeidimus jūsų bus nedelsiant pranešti MOBROG; ir
 11. Jūs negalite naudoti jokių automatinėmis priemonėmis, įskaitant scenarijus, vorai, robotai, robotai, robotai, arba, ryšium su jūsų dalyvavimo renkant MOBROG lojalumo taškai arba bet kokios kitos veiklos svetainėje pan.

MOBROG gali atmesti bet kuri naujoji valstybė paraišką iš bet kurio asmens, su arba be priežasties savo nuožiūra. MOBROG pasilieka teisę nutraukti valstybės sąskaita tuo atveju, jei valstybė pateikia klaidingą ar klaidinančią informaciją, narystės ar kitaip pažeidžia šiuos BLSK.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Susiję svetainės

MOBROG gali pateikti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines ("Susietų Sklypai"). Jei nenurodyta kitaip Svetainėje, Susiję svetainės nėra peržiūrimi, kontroliuojami arba išnagrinėti MOBROG bet kokiu būdu. MOBROG neatsako už turinį, prieinamumo, reklamos, produktų ar kitų medžiagų, tokių Susietų Sklypai, arba jokių papildomų nuorodų jame. Išskyrus, jei kitaip pažymėti Svetainėje, šie ryšiai nereiškia MOBROG pritarimas ar asociacija su susietais svetainėse. Tai jūsų atsakomybė, kad būtų laikomasi atitinkamų taisyklių ir gairių, jei tokių yra, taikomų iš susietų Sklypai naudojimui. JOKIU ATVEJU MOBROG būti atsakingas, tiesiogiai ar netiesiogiai, niekam už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią arba atsiradusią dėl sukūrimo ar naudojimo nuorodos į susietą Sklypai, prijungtos patys Sklypai, ar informacija ar medžiaga pasiekiama per šių Susietų Sklypai . Turėtumėte tiesiogiai rūpimus į tą svetainę administratorius ar administratoriui. MOBROG pasilieka išimtinę teisę savo nuožiūra papildyti, pakeisti, atsisakyti arba pašalinti be įspėjimo, bet funkcija arba nuorodą į bet iš susietų Sklypai nuo Svetaine ar / ir pristatyti įvairių funkcijų ar nuorodas į skirtingų valstybių.

7. Privatumo nuostatos

Surinkta ir naudojamas šioje svetainėje pateikta informacija reglamentuoja MOBROG Privatumo politika.

8. Garantijos atsisakymas

MOBROG bando padaryti savo paslaugas prieinamas ir galbūt daug narių. Dėl aukšto techninio įvairovei dėl aparatūros įrenginius, operacinės sistemos, naršyklės tipus ir kitas technines specifikacijas, MOBROG negali garantuoti suderinamumo su visų esamų įrenginių, operacinių sistemų ir naršyklių. Tuo atveju, kai garso naudojimas MOBROG neįmanoma dėl tam tikrų įrenginių, tai neturi būti laikoma diskriminacijos ar atskirties, kuria pavienių asmenų, kuriuos MOBROG paslaugas aktas.

Už naudotis paslaugų prieigos ir naudojimo atsakomybės, produktai ir paslaugos reklamuojamos, siūlomos būti tiekiami arba tiekiama tarnybos ir teikiamos Paslaugos informaciją neįtraukiami. Visų pirma, šia apimtimi, MOBROG neapima jokių garantijų, kad Paslaugos bus nepertraukiamas ir be klaidų; kad defektai bus ištaisyti, kad ta tarnyba ar serveris, kuris leidžia su ja susipažinti, nėra virusų ar kitų kenksmingų komponentų, naudojimas ar rezultatai iš Paslauga, arba kad medžiagos prieinami kaip dalis Paslauga bus teisingas, tikslus, laiku ar kitaip patikimas.

9. Atsakomybės apribojimas

Tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, MOBROG, jos tėvai, dukterinės įmonės, filialai, pareigūnai ir darbuotojai neatsako už jokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, ypatingus, netiesioginius ar baudinių nuostolių, įskaitant, bet neapsiribojant, žalos atlyginimo negautą pelną, prestižas, naudojimo, duomenys ar kitas nematerialus nuostoliai (net jei MOBROG jau žinojo apie tokią galimą žalą), išskyrus iš visų gyvenimo, kūno ar sveikatos sužalojimų ir tais atvejais, dėl didelio neatsargumo ar teisinių garantijų nepriklausoma aplaidumo, atsiradę:

 • Naudojimo negalėjimas naudotis paslauga;
 • Dėl naudojimo, arba priklausomas nuo kurios nors paskelbtas svetainėje informacija;
 • Apie pirkimus pakaitinių prekių ir paslaugų, atsirandančių ryšium su prekių, duomenų, informacijos ar perkamų paslaugų apimtį, išlaidas ar gauti ar gauti pranešimai ar sandoriai, sudaryti per arba iš tarnybos;
 • Neleistiną prieigą prie arba pakeisti jūsų transmisijomis arba duomenis;
 • Pareiškimai ar elgesys jokiai trečiajai šaliai dėl tarnybos; arba<
 • Bet kuris kitas klausimas, susijęs su tarnyba.

PLENDID RESEARCH GmbH arba jo teisių perėmėjas negali būti įpareigota išduoti jokių Apdovanojimai, susijusi su arba kyla iš piktnaudžiavimo ar piktnaudžiavimo svetainėje arba bet kuris asmuo pateikė melagingą ar klaidinančią asmeninę informaciją.

10. Nebaudžiamumo garantija

Jūs apsaugoti MOBROG, savo tėvus, dukterines pareigūnus ir darbuotojus, agentus ar nuo bet visi veiksmai, pretenzijas, kostiumai, reikalavimus atlyginti žalą, įsipareigojimų, išlaidų ar sąnaudų, įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines paslaugas, kylančių iš arba kokiu nors būdu prijungtas į

 • jūsų naudojimosi Svetaine ar informacijos ar turinio jame paskelbta;
 • Jūsų dalyvavimas svetainėje valstybėje programa arba kad kažkas naudoja savo vartotojo vardą ir slaptažodį;
 • ar jūsų nesugebėjimas naudotis svetaine.

11. Nutraukimas<

Sustabdymas valstybės sąskaita

Jei Jūsų el.pašto adresas tampa negaliojanti arba netinkami mes sustabdyti savo sąskaitą per 30 dienų nuo to laiko mes sužino apie šią problemą. Per sustabdymo laikotarpiui galėsite prisijungti prie savo sąskaitos, bet nebus gauti tyrimo kvietimus arba bet kokius kitus elektroninius laiškus, kol mes vėl patvirtinti savo elektroninio pašto adresą. Norėdami pakeisti savo elektroninio pašto adresą, turite susisiekti su mūsų paramą įvardijimo savo buvusį ir naują elektroninio pašto adresą.

Narystės nutraukimas pagal Vartotojo

Jūs turite teisę nutraukti šią sutartį tarp jūsų ir MOBROG bet kuriuo metu be įspėjimo ir dėl bet kokios priežasties. Nutraukimas gali būti tiesiog atliekami išbraukiant savo valstybes sąskaitą. Tokiu atveju jums neturi teisės reikalauti išieškojimo arba remonto jūsų turinį link MOBROG. Jei nutraukti jūsų narystę jums neteks neišspręstų ar nepristatytu atlygis mokamas.

Nutraukimas susitarimas dėl nemokamų paslaugų MOBROG

MOBROG turi teisę nutraukti bet kokį susitarimą dėl jo paslaugų naudojimo su 30-dienų įspėjimo. Tokiu atveju jums bus pranešta elektroniniu paštu.

Nutraukimas dėl svarbios priežasties

MOBROG teisė nutraukti sutartį ir narystė rimtą priežastį išlieka nepakitęs. MOBROG gali remtis rimtą priežastį, ypač tuo atveju, jei nesilaikysiu ar pažeidžia esminę sąlygą šio Susitarimo dalis. Tokiu atveju MOBROG turi teisę išbraukti Jus iš bet susipažinti su siūlomų paslaugų dabar taip pat ateityje. MOBROG bus tokiu atveju ištrinti savo narys sąskaitą įskaitant visas turinys, kiek numatyta pagal įstatymą.

MOBROG ypač pasilieka teisę nutraukti savo narystę be įspėjimo šiais atvejais:

 • Jūsų sąskaita buvo sustabdytas ilgiau negu 10 mėnesių;
 • Galite naudoti sąskaitą siuntimo grandininių laiškų ar masinės laiškus;
 • Jūs vykdyti ar veiksmas neteisėtas pyramid- ar struktūrinio-Sales & -distributions;
 • Jūs vykdyti ar veiksmas pornografinę ar įžeidimas bendravimą tokiu būdu, kuris pažeidžia nepilnamečių ir asmenybės teisių apsaugą;
 • Galite naudoti MOBROG skelbti ekstremistinių ar Konstitucija pažeidžiančius arba -violating turinį;
 • Jūs išvengti techninių atsargumo priemonės;
 • Jūs plisti virusams ir / ar kenkėjiškų programų;
 • Jūs kopijuoti dalys paslaugas ar visai paslaugų;
 • Jūs praleisite ar rekonstruoti bet kokį kodą komerciniams, piktnaudžiavimo arba destruktyvių tikslais;
 • Jūs dalyvauja apdorojant ir / ar automatinio skaitymo programinės įrangos, katalogų, duomenų ar turinį iš MOBROG paslaugos;
 • Jūs kurti, dalintis, skelbti ar integruoti išorines programas ar kitą netinkamo turinio į MOBROG paslaugas.

Jei MOBROG nutraukė savo narystę jums neteks neišspręstų ar nepristatytu atlygis mokamas. Kai jūsų narystės buvo nutraukta mumis jums bus netinkamomis pakartotinai stoti bet dieną ateityje.

12. Intelektinė nuosavybė

Visi puslapiai ir turinys per šį puslapį ir susijusių tyrimų, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstu, grafika, garso, vaizdo, fotografijos, tyrimai, logotipų ar kitų medžiagų yra intelektinė nuosavybė, ar leidžiama naudoti MOBROG ir jos licencijuotos, verslo partneriai ir filialai, įskaitant visus prekių ženklų, paslaugų ženklų, autorių teisių, patentų ir prekybos paslapčių jame. Jūs negalite keisti, kopijuoti, atgaminti, kurti išvestinius darbus, publikuoti, ekranas, įkelti, skelbti, perduoti ar platinti jokiu būdu prieinamo turinio šioje svetainėje be raštiško sutikimo MOBROG.

13. Taikoma teisė.

Šios sąlygos reglamentuoja Vokietijos įstatymus be įgyvendinti šią šalį dėl konfliktų įstatymų. Jei kuri nors iš šių sąlygų nuostata laikoma negaliojanti ar neįgyvendinama, tokia nuostata turi būti išlaikoma, o likusios nuostatos turi būti išieškomos. Veiklos sritys yra tik ir jokiu būdu nustatyti atskaitos tikslais, ribos, aiškinti ar aprašyti apimtį arba mastą tokio skyriuje. Mūsų neveikimas susiję su kurio jums ar kitiems pažeidimo neatsisako savo teisę veikti atsižvelgiant į vėlesnius ar panašių pažeidimų. Šis dokumentas pateikiamas visas supratimą ir sutarimą tarp mūsų atsižvelgiant į šio dalyko.

14. Klausimai

Jei turite klausimų dėl šias Sąlygas ir prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu naudodami kontaktinę formą šios svetainės.

15. Saugykloje sąlyga

Jeigu kuri nors šios sutarties dalis negalioja dėl bet kokios priežasties, jis turi būti pakeistas atitinkamu tekstu, kuris yra galiojantis ir lygiavertis numatomam prasme. Šio susitarimo poilsio lieka nepakitę ir galioja.

Image of a cookie with a bite taken out