Uvjeti i Odredbe

1. Uvod

MOBROG websajt - https://www.mobrog.com/hr-hr ("Stranica") i usluga ("Usluga") trenutno je u vlasništvu i njima upravlja tvrtka SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Njemačka (u daljnjem tekstu: "MOBROG "," Stranica "ili" Usluga ").

2. Prihvaćanje Odredbi

Članstvo u usluzi uvjetovano je prihvaćanjem i usklađenošću s odredbama, uvjetima, obavijestima i odricanjem od odgovornosti sadržanim u ovom dokumentu i drugdje na Stranici, koji se u daljnjem tekstu spominju kao "Uvjeti i Odredbe" ("TAC").

SLANJEM APLIKACIJE ZA ČLANSTVO NA STRANICI ILI UPORABOM BILO KOJE USLUGE DOSTUPNE NA, ILI PUTEM STRANICE, NAZNAČILI STE DA STE PRISTALI BITI OBVEZNI PO SVIM UVJETIMA I ODREDBAMA OVOG TAC-A.

Ako se ne slažete s našim TAC-om, što podrazumijeva uključivanje naših pravila o privatnosti, morate odmah ugasiti svoj račun slijedeći upute navedene na Stranici. Ova Stranica predviđena je za osobno uživanje članova koji podliježu ovim TAC-ovima i svim njegovim izmjenama te svim drugim pravilima ili smjernicama na ovoj Stranici. MOBROG ima pravo ugasiti uslugu u bilo kojem trenutku nakon što je dao dvotjednu obavijest. Trebali biste periodično provjeravati da li je došlo do promjena ovih odredaba i uvjeta, jer zadržavamo pravo da ih izmijenimo u bilo kojem trenutku zbog pravnih ili razloga osnovnih usluga. Datum trenutne verzije ovih TAC-ova je naveden iznad.

3. Opis usluge

Program MOBROG za članove djeluje kao anketni panel za pojedince koji se dobrovoljno registriraju na Stranici ("Članovi") i slažu se i poštuju ove TAC-ove. Član može sudjelovati u ponuđenim anketama povezanim s uslugom i kojima upravljaju MOBROG ili treće strane. Član nema pravo sudjelovati u anketama ili dobijati pozivnice.

4. MOBROG sustav nagrađivanja

Članovi mogu biti pozvani putem e-pošte na određenu anketu pod specifikacijom moguće nagrade koju mogu primiti za valjan (prema ovim TAC-ovima) završetak te aktivnosti. Pozivnica putem e-pošte može uključivati određene informacije o mogućoj nagradi.

Međutim, u nekim slučajevima ako određena anketa više nije dostupna ili ako Član nije prikladan za anketu iz bilo kojeg razloga, Član može biti preusmjeren na sličnu, ali drugačije nagrađenu anketu. Član ima pravo suzdržati se od učešća u ovim anketama.

Član neće biti nagrađen ako njegovi odgovori na upitnik sadrže nevažeće i/ili neistinite informacije. Neistinite i/ili nevažeće informacije mogu rezultirati otkazom članstva.

Članovi mogu unovčiti svoje nakupljene nagrade kada dostignu prag isplate od $6.25. Isplate članu ograničene su na jedan prijenos dnevno u iznosu od $6.25 (šest dolara i dvadeset pet centi).

Nagrade se ne mogu prenositi drugim Članovima ili trećim stranama.

5. Uvjeti članstva

Moguće je da će se operator Stranice promijeniti i da će se MOBROG usluge, uključujući vaše podatke, prenijeti na novog operatera. Ovime izričito pristajete na moguću buduću promjenu operatora. MOBROG će vas obavijestiti e-poštom o svakoj promjeni operatora prije prijenosa podataka, a vi ćete imati pravo prigovora na prijenos u skladu s odredbama naše politike privatnosti.

Ovime izričito pristajete na prihvaćanje poruka e-pošte od MOBROG.

MOBROG zadržava pravo slanja poruka e-poštom s vremena na vrijeme koje ne sadrže pozivnice za ankete i za koje možda nećete biti nagrađeni. Takve poruke mogu uključivati ažuriranja sustava; administrativne najave; posebne zahtjeve itd. MOBROG nema obvezu pružiti vam bilo kakav određeni broj prilika za zarađivanje nagrada ili slanje poruka.

Kao uvjet vašeg članstva vi zastupate i jamčite da:

 1. Imate najmanje 18 godina;
 2. Koristite jedinstvenu adresu e-pošte;
 3. Imate svoj vlastiti PayPal račun;
 4. Vi ste stalni stanovnik Hrvatska;
 5. Sve informacije koje ste dali su potpune, istinite i točne;
 6. Razumijete i slažete se da ako vaš račun bude ugašen zbog kršenja ovog ugovora, svi nastali MOBROG nagradni bodovi i izvanredne ili neisporučene nagrade bit će oduzete i izgubit ćete pravo sudjelovanja u programu, uključujući sve trenutne ponude ili nagrade.
 7. Razumijete i slažete se da uz ove TAC-ove, uvjeti za nagrade bit će objavljeni odvojeno i bit će uređeni službenim uvjetima ankete kako vam je najavljeno;
 8. Razumijete i slažete se da MOBROG neće biti odgovorni vama ili bilo kojem upravnom tijelu za bilo kakve poreze ili gubitak bilo kakve koristi kao rezultat dobijanja MOBROG nagrada;
 9. Ne smijete održavati više od jednog računa na ovoj Stranici i našim drugim uslugama*;
 10. Morate obavijestiti MOBROG o svim promjenama vaših osobnih podataka, posebno promjene vaše adrese e-pošte jer će se nagrade prenositi putem PayPal-a na adresu e-pošte navedenu u profilu vašeg računa;
 11. Vaše korisničko ime i lozinku za račun čuvat ćete sigurnim i nećete dopustiti drugim osobama pristup vašem računu. U slučaju da sumnjate na povredu sigurnosti, odmah ćete obavijestiti MOBROG; i Nećete rabiti automatizirana sredstva uključujući skripte, paukove, robote, botove, crawlere ili slične u vezi s vašim sudjelovanjem u prikupljanju MOBROG Nagradnih Bodova ili s bilo kojom drugom aktivnošću na Stranici; Uporaba proxy servera i VPN-ova nije dopuštena.

MOBROG može odbiti bilo koju novu prijavu za člana od bilo koje osobe sa ili bez razloga po vlastitoj diskreciji. MOBROG zadržava pravo raskida računa Člana u slučaju da Član dostavi lažne ili obmanjujuće informacije o članstvu ili na drugi način krši ove TAC-ove.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

Povezane Stranice

MOBROG mogu pružati veze na Stranice trećih strana ("Povezane Stranice"). Osim ako nije drugačije navedeno na Stranici, povezane Stranice nisu pregledane, kontrolirane ili ispitane od strane MOBROG na bilo koji način. MOBROG nije odgovoran za sadržaj, dostupnost, oglašavanje, proizvode ili druge materijale bilo koje takve Povezane Stranice, ili bilo kakve dodatne veze sadržane u njemu. Osim ako je drugačije navedeno na Stranici, te veze ne podrazumijevaju podršku MOBROG ili povezanost s Povezanim Stranicama. Vaša je isključiva odgovornost pridržavati se odgovarajućih pravila i smjernica, ako postoje, primjenjivih na uporabu Povezanih Stranica. MOBROG ni u kojem slučaju ne može biti odgovoran, izravno ili neizravno, bilo kome za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz stvaranja ili uporabe veza na Povezane Stranice, same Povezane Stranice, ili informacije ili materijala kojem se pristupa putem tih Povezanih Stranica. Trebate usmjeriti bilo kakve nedoumice na administratora ili webmastera te stranice. MOBROG zadržava isključivo pravo, po vlastitom nahođenju, dodati, promijeniti, odbiti ili ukloniti, bez obavijesti, bilo koju značajku ili vezu na bilo koju od Povezanih Stranica sa Stranice i/ili uvesti različite značajke ili veze na različite Članove.

7. Politika Privatnosti

Informacije koje prikuplja i koristi ova Stranica uređena je MOBROG pravilima o zaštiti privatnosti.

8. Odricanje od jamstava

MOBROG pokušava učiniti svoje usluge pristupačnim za eventualno velik broj Članova. Zbog visoke tehničke raznolikosti u vezi hardverskih uređaja, operativnih sustava, vrsta preglednika i drugih tehničkih specifikacija, MOBROG ne može jamčiti kompatibilnost sa svim postojećim uređajima, operativnim sustavima i preglednicima. U slučaju da na određenim uređajima nije moguća normalna uporaba MOBROG, to se neće smatrati diskriminirajućim aktom ili ciljanim isključenjem pojedinačnih osoba iz usluga MOBROG.

Isključena je odgovornost za dostupnost usluge za pristup i uporabu, reklamirane proizvode i usluge, koje se nude ili isporučuju putem usluge i informacije pružene na usluzi. Konkretno, u toj mjeri MOBROG isključuje jamstvo da će usluga biti neprekinuta ili bez pogrešaka; da će se nedostaci ispraviti, da je usluga ili poslužitelj koji ga čini dostupnima, bez virusa ili drugih štetnih komponenti, da će uporaba ili rezultati rabljenja usluge, ili da su materijali koji su dostupni kao dio usluge, biti ispravni, točni, pravovremeni ili drugačije pouzdani.

9. Ograničenje odgovornosti

U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, MOBROG, njezina matična tvrtka, podružnice, saradnici, službenici i zaposlenici nisu odgovorni za bilo kakve izravne, neizravne, slučajne, posebne, posljedične ili primjerne štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu za gubitke zarade, dobre volje, uporabe, gubitak podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je MOBROG bio savjetovan za mogućnost takve štete), osim svih ozljeda života, tijela ili zdravlja te u slučajevima grubog nemara ili pravnih jamstava neovisnih o nepažnji, kao rezultat:

 • uporaba ili nemogućnost uporabe usluge;
 • uporaba ili oslanjanje na bilo koje informacije objavljene na stranici;
 • trošak nabave zamjenske robe i usluga koji proizlaze iz bilo koje robe, podataka, informacija ili usluga koje su kupljene ili dobivene ili primljene poruke ili transakcije koje su ušle putem ili iz usluge;
 • neovlašteni pristup ili izmjena vaših transakcija ili podataka;
 • izjave ili ponašanje bilo koje treće strane na usluzi; ili
 • bilo koji drugi problem koji se odnosi na uslugu.

SPLENDID RESEARCH GmbH ili njegov nasljednik nisu obvezni izdati nikakve nagrade koje se odnose ili proizlaze iz pogrešne uporabe ili zlouporabe Stranice ili bilo kojoj osobi koja je isporučila lažne ili zavaravajuće osobne podatke.

10. Obeštećenje

Ne možete tražiti obeštećenje od MOBROG, njegove matične tvrtke, podružnice, saradnika, službenika i zaposlenika, za bilo koje i sve radnje, potraživanja, tužbe, zahtjeva, štete, obveze, trošak ili troškove, uključujući razumne zakonske pristojbe, koje proizlaze iz,

 • ili su na bilo koji način povezane s vašom uporabom Stranice ili informacija ili sadržaja objavljenih na njoj;
 • vaše sudjelovanje u programu Članstva Stranice ili netko tko koristi vaše korisničko ime i lozinku;
 • ili nemogućnosti uporabe Stranice.

11. Prestanak

Suspenzija Članskog Računa

Ako vaša adresa e-pošte postane nevažeća ili neupotrebljiva, suspendirat ćemo vaš račun na razdoblje od 30 dana od trenutka kada postanemo svjesni problema. Tijekom razdoblja suspenzije moći ćete pristupiti svom računu, ali nećete primiti pozivnice za anketu ili bilo koju drugu poruku e-pošte dok ponovno ne potvrdimo vašu adresu e-pošte. Da biste promijenili svoju adresu e-pošte, morate se obratiti našoj podršci i imenovati vašu bivšu i novu adresu e-pošte.

Prestanak Članstva od strane Korisnika

Imate pravo raskinuti ovaj ugovor između vas i MOBROG u bilo kojem trenutku bez obavijesti i iz bilo kojeg razloga. Raskid se može jednostavno izvršiti brisanjem vašeg Članskog računa. U tom slučaju nećete imati pravo tražiti bilo kakav oporavak ili obnovu sadržaja prema MOBROG. Ako prekinete svoje članstvo izgubit ćete sve neisporučene i nagrade na čekanju.

Prekid sporazuma o besplatnim uslugama od strane MOBROG

MOBROG ima pravo raskinuti svaki sporazum o uporabi svojih usluga s obavijesti od 30 dana. U tom slučaju ćete biti obaviješteni e-poštom.

Raskid zbog grubog uzroka

MOBROG pravo na raskid sporazuma i članstvo radi grubog uzroka ostaje nepromijenjeno. MOBROG može se pozvati na grubi uzrok, posebno ako ne budete u skladu s materijalnom klauzulom o ovom sporazumu ili ako ga ne prekršite. U tom slučaju MOBROG ima pravo isključiti vas iz bilo kojeg pristupa ponuđenih usluga za sada, kao i u budućnosti. MOBROG u tom će slučaju izbrisati vaš članski račun, uključujući sav sadržaj, u mjeri u kojoj je to predviđeno zakonom.

MOBROG posebno zadržava pravo raskida vašeg članstva bez prethodne najave u sljedećim slučajevima:

 • Vaš račun je suspendiran više od 13 mjeseci;
 • Koristite račun za slanje lančanih pisama ili masovne pošte;
 • Provodite ili uzrokujete ilegalnu piramidu - ili strukturnu prodaju i distribuciju;
 • Provodite ili uzrokujete seksualno eksplicitno ili uznemiravajuće komunikacije na način koji krši zaštitu maloljetnika i prava osobnosti;
 • Rabite MOBROG za objavljivanje ekstremističkog ili nezakonitog ili protu-Ustavnog sadržaja.
 • Izbjegavajte tehničke sigurnosne mjere;
 • Širenje virusa i/ili zlonamjernog softvera;
 • Kopirajte dijelove usluga ili cijelu uslugu;
 • Dijelite ili rekonstruirate bilo koji izvorni kod za komercijalne, zlouporabne ili destruktivne svrhe;
 • Uključeni ste u parsiranje i/ili automatizirano čitanje softvera, direktorija, podataka ili sadržaja iz MOBROG Usluga;
 • Stvarate, dijelite, objavljujete ili integrirate vanjske aplikacije ili druge nebitne sadržaje u MOBROG usluge.

Ako MOBROG prekine vaše članstvo izgubit ćete sve neisporučene nagrade i one na čekanju. Nakon što nas vaše članstvo prekine, bit ćete neprihvatljivi za ponovni upis bilo kada u budućnosti.

12. Intelektualno vlasništvo

Sve stranice i sadržaj unutar ove Stranice i povezane ankete, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekst, grafiku, audio, video, fotografije, ankete, logotipe ili druge materijale su intelektualno vlasništvo ili su ovlašteni za uporabu od strane MOBROG i njegovih davatelja licenci, poslovnih partnera i povezanih društava, uključujući sve zaštitne znakove, servisne oznake, autorska prava, patente i poslovne tajne sadržane u njima. Ne smijete mijenjati, kopirati, reproducirati, stvarati izvedena djela, ponovno objaviti, prikazivati, učitavati, objavljivati, prenositi ili distribuirati na bilo koji način sadržaj dostupan na ovoj Stranici bez prethodnog pisanog pristanka MOBROG.

13. Primjenjivo pravo

Ovi uvjeti i odredbe uređeni su zakonima Njemačke bez davanja učinka toj zemlji u vezi s sukobima zakona. Ako se bilo koja odredba ovih uvjeta i odredbi smatra nevažećom ili neprovedivom, takva se odredba zanemaruje i provode se preostale odredbe. Naslovi su samo u referentne svrhe i ni na koji način ne definiraju, ograničavaju, određuju ili opisuju opseg ili doseg takvog odjeljka. Naše nedjelovanje s obzirom na povredu od strane vas ili drugih ne odriče se našeg prava na djelovanje u odnosu na naknadne ili slične povrede. U ovom se dokumentu utvrđuje cjelokupno razumijevanje i sporazum između nas s obzirom na predmet istog.

14. Pitanja

Ako imate pitanja u vezi s ovim uvjetima i odredbama molimo vas da nas kontaktirate putem e-pošte pomoću obrasca za kontakt koji je dostupan na ovoj internetskoj stranici.

15. Klauzula salvatorija

Ako bilo koji dio ovog sporazuma bude nevažeći iz bilo kojeg razloga, treba ga zamijeniti odgovarajućim tekstom, koji je valjan i ekvivalentan namijenjenom značenju. Ostatak sporazuma ostaje nepromijenjen i valjan.

Image of a cookie with a bite taken out