Condiții de participare

1. Introducere

Site-ul MOBROG - www.mobrog.com/ro ("Site") și serviciile MOBROG ("Servicii") sunt în prezent deținute și operate de SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Germania (denumită în continuare „MOBROG”, „Site” sau „Servicii”).

2. Acceptarea termenilor

Calitatea de membru a Serviciului este condiționată de acceptarea și conformarea cu termenii, condițiile, notificările și declinările de răspundere conținute în acest document și în altă parte pe Site, denumite în continuare colectiv „Termeni și condiții” ("TAC").

PRIN DEPUNEREA CERERII DE ADERARE PE SITE SAU UTILIZAREA ORICĂRUIA DINTRE SERVICIILE DISPONIBILE PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI, ÎȚI DAI ACORDUL SĂ RESPECȚI TOATE CLAUZELE DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII.

Dacă nu ești de acord cu TAC noastre, care includ prin încorporare Politica noastră de confidențialitate, trebuie să îți închizi contul imediat, urmând instrucțiunile oferite pe Site. Acest Site este oferit pentru plăcerea personală a Membrilor care fac obiectul acestor TAC, cu modificările ulterioare, și al oricăror alte reguli sau instrucțiuni din acest Site. MOBROG are dreptul de a rezilia serviciul în orice moment după un preaviz de două săptămâni. Trebuie să verifici periodic aceşti Termeni și condiții pentru a vedea modificările, deoarece ne rezervăm dreptul de a-i modifica în orice moment, din motive juridice sau pe baza cerințelor esențiale ale serviciului. Data versiunii curente a acestor TAC este menționată mai sus.

3. Descrierea serviciului

Programul destinat membrilor MOBROG este operat ca grup de studiu pentru sondaje dedicat persoanelor care se înregistrează voluntar pe Site („Membri”) și care sunt de acord şi se conformează acestor TAC. Membrul poate participa la sondajele oferite, conectate la serviciu și operate de MOBROG sau de terțe părți. Membrul nu are dreptul de a participa la sondaje sau de a primi invitații.

4. Sistemul MOBROG de oferire a premiilor

Membrii pot fi invitați prin e-mail la un anumit sondaj, cu specificarea premiului pe care este posibil să îl primească pentru finalizarea validată a acelei activități (conform acestor TAC). E-mailul de invitare poate include informații specifice cu privire la posibilul premiu.

Cu toate acestea, în unele cazuri în care un anumit studiu nu mai este valabil sau Membrul respectiv nu este potrivit pentru sondaj, indiferent de motiv, acel Membru poate fi redirecționat către un sondaj similar, dar cu premii diferite. Membrul are dreptul să refuze efectuarea acestor sondaje.

Membrul nu va fi premiat dacă răspunsurile la sondaj conțin informații nevalide și/sau false. Informațiile false și/sau nevalide pot duce la anularea calității de membru.

Membrii pot retrage recompensele acumulate odată ce ating pragul de plată de $6.25. Plățile către un membru sunt limitate la un transfer pe zi în suma de $6.25 (șase dolari și douăzeci și cinci de cenți).

Premiile nu pot fi transferate altor Membri sau terțe părți.

5. Condiții de aderare

Este posibil ca operatorul Site-ului să se modifice și ca serviciile MOBROG care conțin datele tale să fie transferate către un operator nou. Prin prezenta ești de acord în mod explicit cu o posibilă schimbare viitoare a operatorului. MOBROG îți va transmite o notificare prin e-mail cu privire la orice modificare a operatorului înaintea unui transfer de date și vei avea dreptul să îți exprimi obiecțiile cu privire la transfer, în conformitate cu prevederile Politicii noastre de confidențialitate.

Prin prezenta ești de acord în mod explicit să primești mesaje pe e-mail de la MOBROG.

MOBROG își rezervă dreptul de a-ți trimite mesaje pe e-mail ocazional, care nu conțin invitații la sondaje și pentru care este posibil să nu fii premiat/ă. Astfel de mesaje pot include actualizări de sistem, anunțuri administrative, solicitări speciale etc. MOBROG nu are obligația să îți ofere un anumit număr de oportunități de câștigare a premiilor sau să îți trimită mesaje.

Ca o condiție a calității tale de membru, declari și garantezi că:

 1. Ai cel puțin 18 ani împliniți;
 2. Folosești o adresă de e-mail unică;
 3. Ai reședința permanentă în România;
 4. Toate informațiile furnizate de tine sunt complete, adevărate și exacte;
 5. Înțelegi și ești de acord cu faptul că, în cazul în care contul tău este închis ca urmare a încălcării acestui acord, orice Puncte de premiere MOBROG adunate, precum și premiile în curs de acordare și cele nelivrate vor fi anulate și vei pierde dreptul de a participa la program, inclusiv la orice oferte sau premii curente.
 6. Înțelegi și ești de acord că, pe lângă aceste TAC, condițiile de premiere vor fi publicate separat și vor fi reglementate de clauzele oficiale ale sondajului așa cum ți-au fost prezentate;<
 7. Înțelegi și ești de acord că MOBROG nu va fi responsabil în fața ta și a oricăror organe de administrare pentru niciun fel de taxe sau pentru pierderea unor beneficii ca rezultat al primirii premiilor MOBROG;
 8. Nu ai dreptul să deții mai mult de un cont pe Site*;
 9. Trebuie să informezi MOBROG cu privire la orice modificare a datelor tale personale, în special la modificarea adresei de e-mail, deoarece premiile vor fi transmise prin PayPal la adresa specificată în profilul contului tău;
 10. Trebuie să îți păstrezi în siguranță numele de utilizator și parola contului tău și nu le vei permite altor persoane să îți acceseze contul. În eventualitatea în care suspectezi o încălcare a securității trebuie să anunți imediat MOBROG; și
 11. Nu vei utiliza mijloace automate, inclusiv script-uri, aplicații de tip spider, robot, bot, crawler sau alte aplicații similare în legătură cu participarea la colectarea Punctelor de premiere MOBROG sau în legătură cu orice altă activitate pe Site.

MOBROG poate respinge orice cerere de aderare din partea oricărei persoane, cu sau fără motiv, la propria sa discreție. MOBROG își rezervă dreptul de a închide contul unui Membru, în eventualitatea în care acel Membru furnizează date false sau înșelătoare la aderare sau încalcă de altfel aceşti TAC.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Site-uri conectate

MOBROG poate furniza linkuri către site-urile web ale unor terțe părți („Site-uri conectate”). Cu excepția cazului în care pe Site este menționat, Site-urile conectate nu sunt verificate, controlate sau examinate de MOBROG în niciun fel. MOBROG nu este responsabil pentru conținutul, disponibilitatea, publicitatea, produsele sau altor materiale ale acestor Site-uri conectate sau pentru alte link-uri suplimentare conținute în acestea. Cu excepția cazului în care pe Site este menționat, aceste link-uri nu implică aprobarea MOBROG sau asocierea acestuia cu Site-urile conectate. Este responsabilitatea ta exclusivă să respecți regulile și instrucțiunile corespunzătoare, dacă este cazul, aplicabile pentru utilizarea Site-urilor conectate. MOBROG nu este răspunzător în niciun caz, direct sau indirect, în fața nimănui, pentru posibilele pierderi sau daune ce decurg din sau care sunt prilejuite de crearea sau utilizarea link-urilor către Site-urile conectate, a Site-urilor conectate în sine, sau a informațiilor sau materialelor accesate prin intermediul acestor Site-uri conectate. Orice fel de nelămuriri trebuie transmise administratorului sau webmaster-ului site-ului respectiv. MOBROG își rezervă în exclusivitate dreptul, la propria sa discreție, de a adăuga, modifica, refuza sau șterge, fără notificare, orice caracteristică sau link la oricare dintre Site-urile conectate de pe Site și/sau de a introduce caracteristici sau link-uri noi pentru Membri diferiți.

7. Politica de confidențialitate

Informațiile colectate și utilizate de acest Site sunt guvernate de Politica de confidențialitate a MOBROG.

8. Declinarea răspunderii pentru garanții

MOBROG încearcă să ofere accesul la serviciile sale unui număr potențial mare de Membri. Având în vedere diversitatea tehnică mare referitor la dispozitive hardware, sisteme de operare, tipuri de browser și alte specificații tehnice, MOBROG nu poate garanta compatibilitatea cu toate dispozitivele, sistemele de operare și browser-ele existente. În cazul în care nu este posibilă utilizarea corespunzătoare a MOBROG pe anumite dispozitive, acest lucru nu trebuie să fie considerat un act de discriminare sau de excludere intenționată a unei singure persoane de la serviciile MOBROG.

Răspunderea pentru disponibilitatea Serviciului, pentru accesarea și utilizarea acestuia, pentru produsele și serviciile la care se face reclamă, oferite pentru furnizare sau furnizate prin intermediul Serviciului și informațiile furnizate prin Serviciu este exclusă. În particular, în această privință, MOBROG exclude orice garanție că Serviciului va fi neîntrerupt sau lipsit de erori; că defectele vor fi remediate, că Serviciul sau server-ul care îl pune la dispoziție nu conțin viruși și alte componente dăunătoare, că utilizarea sau rezultatele utilizării Serviciului sau că materialele puse la dispoziție ca parte a Serviciului sunt corecte, exacte, oferite în timp real sau sigure în alt fel.

9. Limitarea răspunderii

În măsura permisă de lege, MOBROG, fondatorii săi, sucursalele, afiliații, agenții și angajații nu sunt răspunzători pentru daunele directe, indirecte, incidentale, speciale, conexe sau exemplare, incluzând, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea de profit, fondul comercial, utilizare, date sau alte pierderi imateriale (chiar dacă MOBROG a fost anunțat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune), cu excepția tuturor atingerilor aduse vieții, corpului sau sănătății și în cazuri de neglijență gravă sau în garanțiile legale independente de neglijență, rezultate din:

 • utilizarea sau incapacitatea de a utiliza serviciul;
 • utilizarea sau bazarea pe orice informații publicate pe site;
 • costul achizițiilor de bunuri și servicii înlocuitoare, care rezultă din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite sau tranzacții efectuate prin intermediul sau din serviciu;
 • accesul neautorizat la sau alterarea transmisiilor sau datelor tale;
 • declarațiile sau acțiunile oricărei terțe părți referitoare la serviciu; sau
 • orice altă problemă legată de serviciu.

SPLENDID RESEARCH GmbH sau succesorul acestuia nu este obligat să acorde Premii în legătură cu sau care decurg din utilizarea necorespunzătoare a Site-ului sau prin abuz sau unei persoane care a furnizat date personale false sau înșelătoare.

10. Despăgubiri

Exonerezi de răspundere MOBROG, fondatorii acestuia, sucursalele, afiliații, agenții și angajații, împotriva oricăror acțiuni, pretenții, procese, cereri, daune, răspunderi, costuri sau cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile, care decurg din sau au legătură în vreun fel cu

 • utilizarea Site-ului sau cu informațiile sau conținutul publicat în acesta;
 • participarea ta la programul pentru membrii Site-ului sau faptul că cineva îți folosește numele de utilizator și parola
 • sau incapacitatea ta de a utiliza Site-ul.

11. Încetarea

Suspendarea contului de membru

În cazul în care adresa ta de e-mail devine invalidă sau inutilizabilă, îți vom suspenda contul pentru o perioadă de 30 de zile, din momentul în care aflăm de problemă. În timpul perioadei de suspendare îți vei putea accesa contul, dar nu vei primi invitații la sondaje sau alte mesaje pe e-mail, până când nu îți revalidăm adresa de e-mail. Pentru a-ţi schimba adresa de e-mail trebuie să contactezi serviciul nostru de asistență, menționând fosta și noua adresă de e-mail.

Încetarea calității de membru de către Utilizator

Ai dreptul să reziliezi acest acord dintre tine și MOBROG, în orice moment, fără notificare și indiferent de motiv. Rezilierea poate fi pur și simplu realizată prin ștergerea contului tău de Membru. În acest caz, nu ai dreptul să soliciți de la MOBROG recuperarea sau reconstituirea conținutului tău. Dacă îți anulezi calitatea de membru, vei pierde orice premii în curs de livrare sau nelivrate.

Rezilierea acordului referitor la serviciile gratuite de către MOBROG

MOBROG are dreptul de a rezilia orice acord cu privire la utilizarea serviciilor sale, cu un preaviz de 30 de zile. Într-un astfel de caz, vei fi notificat prin e-mail.

Rezilierea dintr-un motiv grav

Dreptul MOBROG de a rezilia acordul și calitatea de membru dintr-un motiv grav rămâne nemodificat. MOBROG poate invoca un motiv grav, în special în cazul în care nu respecți sau încalci o clauză materială a acestui Acord. În astfel de caz, MOBROG are dreptul de a te exclude de la accesarea serviciilor oferite, în prezent și în viitor. Într-un astfel de caz, MOBROG îți poate șterge contul de membru, inclusiv tot conținutul, în măsura permisă de lege.

În particular, MOBROG își rezervă dreptul de a-ți anula calitatea de membru, fără notificare, în următoarele cazuri:

 • Contul tău este suspendat de mai mult de 10 luni;
 • Îți utilizezi contul pentru a trimite scrisori în lanț sau e-mailuri în masă;
 • Ai pus în aplicare sau conduci o acțiune ilegală, de vânzări & distribuții piramidale sau structurale;
 • Ai pus în aplicare sau ai acționat prin comunicații explicite din punct de vedere sexual sau de hărțuire, într-un mod care încalcă protecția minorilor și drepturile la viață personală;
 • Folosești MOBROG pentru a publica un conținut extremist, sau care încalcă sau violează Constituția;
 • Eviți să iei măsuri tehnice de securitate;
 • Răspândești viruși și/sau malware;
 • Copiezi părți ale serviciilor sau întregul serviciu;
 • Distribui sau recreezi orice fel de cod sursă în scopuri comerciale, abuzive sau distructive;
 • Ești implicat/ă în analiza și/sau citirea automată de software, directoare, date sau conținut de la Serviciile MOBROG;
 • Creezi, distribui, publici sau integrezi aplicații externe sau alt conținut irelevant în serviciile MOBROG.

acă MOBROG îți anulează calitatea de membru, vei pierde orice premii în curs de livrare sau nelivrate. După ce ți-am anulat calitatea de membru, nu vei mai fi eligibil/ă să te reînscrii la o dată ulterioară.

12. Proprietate intelectuală

Toate paginile și conținutul acestui Site și sondajele asociate, incluzând, fără a se limita la, text, grafică, fișiere audio, video, fotografii, sondaje, sigle sau alte materiale, sunt proprietatea intelectuală sau sunt autorizate pentru folosire de către MOBROG și licențiatorii acestuia, partenerii de afaceri și afiliați, inclusiv toate mărcile comerciale, mărcile de serviciu, drepturile de autor, brevetele și secretele comerciale incluse aici. Nu ai voie să modifici, copiezi, reproduci, să creezi lucrări derivate, să republici, afișezi, încarci, postezi, transmiți sau să distribui în alt mod conținutul disponibil pe acest site, fără consimțământul anterior scris al MOBROG.

13. Legea aplicabilă

Aceşti Termeni și condiții sunt reglementaţi de legislația din Germania, fără a da efect acestei țări în ceea ce privește conflictele de legi. Dacă vreo prevedere din aceşti Termeni și condiții este anulată sau considerată neexecutorie, acea prevedere trebuie să fie eliminată, iar prevederile rămase trebuie să fie puse în aplicare. Titlurile au numai scop de referință și nu definesc, în niciun caz, nu limitează, explică sau descriu sfera sau domeniul secțiunii respective. Incapacitatea noastră de a acționa cu privire la o încălcare făcută de tine sau de alții nu ne anulează dreptul de a acționa cu privire la încălcări ulterioare sau similare. Acest document se bazează pe întreaga înțelegere și acord dintre noi, cu privire la subiectul în cauză.

14. Întrebări

Dacă ai întrebări cu privire la aceşti Termeni și condiții, contactează-ne prin e-mail, folosind formularul de contact furnizat pe acest site.

15. Clauza de separabilitate

În cazul în care orice parte a acestui acord este nevalidă, din orice motiv, aceasta trebuie înlocuită cu un text corespunzător, care să fie valabil și echivalent cu sensul dorit. Restul acordului rămâne neafectat și valid.

Image of a cookie with a bite taken out