ข้อตกลงและเงื่อนไขของ

1. บทนำ

เว็บไซต์ MOBROG - www.mobrog.com/th ("เว็บไซต์") และการให้บริการ ("การให้บริการ") ในปัจจุบันเป็นเจ้าของและกระทำการโดย SPLENDID RESEARCH GmbH วิจัยการตลาด Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Germany (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าเป็น "MOBROG", "เว็บไซต์" หรือ "การให้บริการ")

2. การยอมรับข้อตกลง

การเป็นสมาชิกในการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขการยอมรับและเป็นไปตามข้อกำหนด, เงื่อนไข, ข้อความประกาศและข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในเอกสารฉบับนี้และที่อื่น ๆ ในเว็บไซต์ชึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 'ข้อตกลงและเงื่อนไข ("TAC")

โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกในเว็บไซต์หรือใช้การให้บริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์ที่ คุณแสดงให้เห็นว่าคุณยอมที่จะผูกพันตามของข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา รวมถึงการรวมเข้าด้วยกันโดยนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเรา คุณต้องยกเลิกบัญชีของคุณทันทีโดยทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลของผู้ถือสมาชิกภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ กฎระเบียบ และ/หรือแนวทางอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ MOBROG มีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ตลอดเวลาหลังจากที่ได้ทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสองสัปดาห์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อใดได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือความต้องการให้บริการที่จำเป็น คุณควรตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง วันที่ของฉบับข้อตกลงและเงื่อนไขปัจจุบันเหล่านี้ถูกระบุไว้ข้างต้น

3. รายละเอียดในการให้บริการ

โปรแกรมสมาชิก MOBROG มีการดำเนินการเป็นแผงสำรวจสำหรับผู้ที่สมัครใจลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ("สมาชิก") และยอมรับและปฏิบัติตามแทคเหล่านี้ สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในการสำรวจที่นำเสนอการเชื่อมต่อการให้บริการและดำเนินการโดย MOBROG หรือบุคคลที่สาม สมาชิกมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการสำรวจหรือที่จะได้รับเชิญไม่

4. ระบบรางวัล MOBROG

สมาชิกอาจได้รับคำเชิญโดยอีเมลให้กรอกแบบสำรวจบางอย่างให้เสร็จสิ้นภายใต้ข้อกำหนดของรางวัลที่เขาอาจได้รับ (ตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้)สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จสมบูรณ์ดังกล่าว เนื้อหาของคำเชิญที่ได้รับโดยอีเมลอาจรวมถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับรางวัลที่อาจได้รับ

อย่างไรก็ตามในกรณีที่บทสำรวจบางอย่างไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือสมาชิกไม่เหมาะสมสำหรับบทสำรวจดังกล่าวด้วยเหตุผลใดก็ตาม สมาชิกอาจได้รับบทสำรวจฉบับใหม่ที่คล้ายกัน แต่ได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างกัน สมาชิกมีสิทธิที่จะละเว้นจากการกรอกแบบสำรวจเหล่านี้

สมาชิกจะไม่ได้รับรางวัลถ้าการตอบแบบสำรวจเป็นโมฆะและ / หรือข้อมูลเท็จ ข้อมูลเท็จและ / หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลในการยกเลิกการเป็นสมาชิกได้

สมาชิกสามารถถอนเงินรางวัลที่สะสมเมื่อครบจำนวนขั้นต่ำที่ $6.25 การชำระเงินให้กับสมาชิกจำกัดอยู่ที่การถ่ายโอนหนึ่งครั้งต่อวันในจำนวน $6.25 (หกดอลลาร์และยี่สิบห้าเซนต์).

รางวัลไม่สามารถโอนไปยังสมาชิกผู้อื่นหรือบุคคลที่สาม

5. เงื่อนไขของการถือสมาชิก

เป็นไปได้ที่ผู้ประกอบการของเว็บไซต์อาจทำการเปลี่ยนแปลงและการให้บริการของ MOBROG รวมทั้งข้อมูลของคุณจะถูกโอนไปยังผู้ประกอบการใหม่ ดังนั้นคุณตกลงกับการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต MOBROG จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้ประกอบการใด ๆ ทางอีเมลก่อนที่จะมีการโอนข้อมูลและคุณจะได้รับสิทธิที่จะคัดค้านการโอนให้เป็นไปตามบทบัญญัติของนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

คุณตกลงที่จะยอมรับข้อความอีเมลจาก MOBROG

MOBROG ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อความอีเมลให้เป็นครั้งคราวซึ่งไม่มีเนื้อหาของคำเชิญเพื่อทำแบบสำรวจซึ่งคุณอาจไม่ได้รับรางวัล ข้อความดังกล่าวอาจรวมถึงการปรับปรุงระบบ การประกาศการบริหาร คำขอพิเศษ ฯลฯ MOBROG ไม่มีภาระหน้าที่จะต้องช่วยให้คุณได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนหรือส่งข้อความไปถึงคุณ

ตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกคุณรับรองและรับประกันว่า:

 1. คุณอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 2. คุณใช้ที่อยู่อีเมลซึ่งเป็นหนึ่งเดียว
 3. คุณเป็นถิ่นที่อยู่ถาวรของประเทศไทย
 4. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้มาครบถ้วน เป็นข้อเท็จจริงและถูกต้อง
 5. คุณเข้าใจและยอมรับว่าหากบัญชีของคุณถูกยกเลิกเพราะการละเมิดข้อตกลงใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ คุณจะเสียสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม MOBROG และผลตอบแทนที่ยังค้างชำระหรือส่งมอบไม่ครบและคุณจะสูญเสียสิทธิในการเข้าร่วมในโปรแกรมรวมถึงข้อเสนอในปัจจุบันหรือผลตอบแทน
 6. คุณเข้าใจและยอมรับว่านอกเหนือไปจาก TAC เหล่านี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับรางวัลจะได้รับการตีพิมพ์แยกต่างหากและจะถูกควบคุมโดยข้อตกลงอย่างเป็นทางการของการสำรวจ
 7. คุณเข้าใจและยอมรับว่า MOBROG จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือหน่วยงานรัฐบาลใด ๆ ในเรื่องภาษีหรือการสูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ อันผลมาจากการออกรางวัล MOBROG
 8. คุณจะต้องไม่มีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีบทเว็บไซต์นี้ *
 9. คุณต้องแจ้ง MOBROG เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลของคุณเพราะรางวัลทั้งหมดถูกส่งผ่าน PayPal ไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณระบุไว้ในรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณ
 10. คุณต้องเก็บชื่อผู้ใช้บัญชีและรหัสผ่านให้ปลอดภัยและไม่ให้อนุญาตผู้อื่นสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ ในกรณีที่คุณสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยของคุณ คุณต้องแจ้งให้ MOBROG รู้ทันทีและ
 11. คุณจะไม่ใช้ใช้วิธีการใด ๆ รวมทั้งสคริปต์ แมงมุม หุ่นยนต์ บอท หรือ โปรแกรมสะสมข้อมูลในเว็บไซท์ MOBROG ในการสะสมคะแนนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในเว็บไซต์

MOBROG มีสิทธิ์ปฏิเสธการรับสมัครผู้ใดเป็นสมาชิกแม้ว้ามีเหตุผลหรือไม่ก็ตามด้วยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว MOBROG ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของสมาชิกในกรณีที่สมาชิกให้ข้อมูลการเป็นสมาชิกอันเป็นเท็จหรือชี้นำในทางที่ไม่ถูกต้องหรืออันเป็นการขัดต่อ TAC

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. เว็บไซต์เชื่อมโยงต่าง ๆ

MOBROG อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ("เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง") เว็บไซต์เชื่อมโยงไม่ถูกควบคุมหรือตรวจสอบโดย MOBROG ในทางใดยกเว้นหากมีการระบุไว้บนเว็บไวต์ MOBROG ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา สภาพพร้อมใช้งาน การโฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอื่น ๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ หรือลิงค์ใด ๆ เพิ่มเติมที่อยู่ในเว็บไซท์ดังก่ลาว ลิงค์ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงการรับรองโดย MOBROG หรือการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ยกเว้นหากมีการระบุไว้ในเว็บไซต์ มันเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวที่จะดำเนินการตามกฎระเบียบและแนวทางที่เหมาะสม (ถ้ามี) เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ผู้เชื่อมโยง MOBROG จะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเนื่องมาจากเว็บไซต์ผู้เชื่อมโยงหรือข้อมูลหรือวัสดุที่สามารถเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านี้ คุณควรรายงานความกังวลใด ๆ ไปยังผู้บริหารเว็บไซต์หรือเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์เหล่านั้น MOBROG ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ด้วยดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว เพื่อการเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลง, ลดลงหรือลบลิงค์หรือการทำงานใด ๆ ไปยังเว็บไซต์เชื่อมโยงใด ๆ จากเว็บไซต์ และ/หรือแนะนำคุณสมบัติที่แตกต่างหรือลิงค์ไปยังสมาชิกอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่สะสมรวบรวมและถูกใช้โดยเว็บไซต์นี้ถูกบังคับใช้โดยนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของ MOBROG

8. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

MOBROG พยายามที่จะสามารถให้บริการกับสมาชิกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากความหลากหลายทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, ระบบปฏิบัติการ, ประเภทของเบราเซอร์และข้อทำหนดทางเทคนิคอื่น ๆ MOBROG ไม่สามารถรับประกันความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่, ระบบปฏิบัติการและเบราเซอร์ทั้งหมด ในกรณีที่การใช้ MOBROG เป็นไปไม่ได้ด้วยอุปกรณ์บางชนิด ให้ถือว่าไม่เป็นการกระทำการเลือกปฏิบัติหรือการไม่รวมต่อบุคคลใดโดย MOBROG ทั้งสิ้น

ความรับผิดชอบต่อการมีอยู่ของการให้บริการเพื่อการเข้าถึงและการใช้งาน, สินค้าและการให้บริการที่โฆษณา, นำเสนอที่จะจัดหาหรือจัดหามาให้ผ่านการให้บริการและข้อมูลที่มีให้ในการให้บริการจะถูกยกเว้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MOBROG ไม่รับประกันใด ๆ ว่าการให้บริการจะมีอย่างต่อเนื่องหรือปราศจากข้อผิดพลาด; หรือว่าความบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือว่าการให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการจะปลอดจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือว่าการให้บริการหรือผลของการใช้บริการ/วัสดุที่เป็นส่วนของการให้บริการจะถูกต้อง ทันเวลา หรือน่าเชื่อถือ

9. การจำกัดความรับผิด

บริษัท MOBROG และบริษัทแม่ บริษัทสาขา พนักงานเจ้าหน้าที้และลูกจ้างจะไม่รับผิดชอบเรื่องความเสียหายใด ๆ ตามขอบเขตที่ระบุตามกฎหมายโดยตรงหรือทางอ้อมอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดความเสียหายสำหรับการสูญเสียของผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ข้อมูล หรือความสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น (แม้ว่า MOBROG จะได้รับคำแนะนำว่าความเสียหายดังกล่าวอาจเป็นไปได้) ยกเว้นจากการบาดเจ็บเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพและในกรณีของการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่เป็นผลมาจาก:

 • การใช้หรือการไม่สามารถใช้ระบบให้บริการ
 • การใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าและการให้บริการที่เป็นผลมาจากสินค้าใด ๆ ข้อมูลใด ๆ ข้อมูลหรือการให้บริการที่ซื้อหรือได้รับใด ๆ หรือข้อความที่ได้รับหรือการทำธุรกรรมผ่านการเข้าสู่หรือจากการให้บริการนั้น
 • การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสัญญาณหรือข้อมูลของคุณ
 • คำแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามภายในการให้บริการ; หรือ
 • เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

SPLENDID RESEARCH GmbH การวิจัยการตลาดหรือผู้สืบตำแหน่งไม่จำเป็นต้องออกรางวัลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการกระทำผิดหรือการละเมิดในเว็บไซต์หรือบุคคลที่ได้นำข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาใช้

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยอมรับว่า บริษัท MOBROG และบริษัทแม่ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน พ้นจากการกระทำ การเรียกร้อง การฟ้องร้อง ความต้องการ ความเสียหาย หนี้สิน ค่าใช้จ่าย

 • หรือค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูล/เนื้อหาที่เผยแพร่ภายในเว็บไซต์นั้น
 • หรือการส่วนร่วมที่คุณได้มีในโปรแกรมสมาชิกของเว็บไซต์หรือของผู้ที่ใช้ชื่อและรหัสผ่านของคุณ
 • หรือการที่คุณไร้ความสามารถที่จะใช้เว็บไซต์

11. การยกเลิกการเป็นสมาชิก

การระงับบัญชีสมาชิกชั่วคราว

หากที่อยู่อีเมลของคุณเป็นโมฆะหรือใช้งานไม่ได้ เราจะระงับบัญชีของคุณเป็นระยะเวลา 30 วันนับจากเวลาที่ทราบปัญหา คุณจะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณในช่วงระยะเวลาการระงับบัญชีของคุณ แต่คุณจะไม่ได้รับคำเชิญเข้าร่วมสำรวจหรือข้อความอีเมลอื่น ๆ จนกว่าเราจะได้ทำการตรวจสอบที่อยู่อีเมลของคุณอีกครั้ง หากคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณ คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเราและแสดงที่อยู่อีเมลใหม่และที่อยู่อีเมลเก่าของคุณ

การยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยผู้ใช้

คุณมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ระหว่างคุณและ MOBROG ตลอดเวลาเพราะเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบอกเลิกสัญญาดำเนินการได้โดยการลบบัญชีสมาชิกของคุณ ในกรณีเช่นนี้คุณจะไม่มีสิทธิเรียกร้องคืนหรือฟื้นฟูเนื้อหาใดของคุณจาก MOBROG หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิกคุณจะต้องสูญเสียผลตอบแทนใด ๆ ที่ค้างชำระหรือยังส่งมอบไม่ครบ<

การยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการฟรีโดย MOBROG

MOBROG มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทเมื่อมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันใด คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล์ในกรณีดังกล่าว

การยกเลิกสัญญาเพราะเหตุร้ายแรง

MOBROG มีสิทธิที่บอกเลิกสัญญาและการเป็นสมาชิกเพราะเหตุร้ายแรง MOBROG สามารถเรียกสาเหตุร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณีนี้ MOBROG มีสิทธิห้ามไม่ให้คุณเข้าถึงการให้บริการใด ๆ ทั้งในขณะนี้และในอนาคต ในกรณีดังกล่าว MOBROG จะลบบัญชีสมาชิกของคุณรวมถึงเนื้อหาทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด

MOBROG ขอสงวนสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในกรณีดังต่อไปนี้:

 • บัญชีของคุณถูกระงับเป็นเวลากว่า 10 เดือน
 • คุณใช้บัญชีสำหรับการส่งจดหมายลูกโซ่หรือส่งจดหมายเป็นจำนวนมาก
 • คุณบังคับหรือกระทำผิดตามกฎหมายเช่น การซื้อขายในไสตล์พีระมิด การซื้อขายตามโครงสร้าง และ การจำหน่าย
 • คุณบังคับหรือกระทำการรบกวนทางเพศหรือสื่อสารในทางที่ละเมิดระบบการป้องกันผู้เยาว์และสิทธิบุคลิกภาพ
 • คุณใช้ MOBROG ในการเผยแพร่ความรุนแรงหรือละเมิดรัฐธรรมนูญหรือ -ละเมิดเนื้อหา
 • คุณหลีกเลี่ยงการระมัดระวังความปลอดภัยทางเทคนิค
 • คุณแพร่กระจายไวรัสและ / หรือมัลแวร์
 • คุณคัดการให้บริการบางส่วนหรือระบบการให้บริการทั้งหมด
 • คุณแบ่งปันหรือสร้างรหัสซอร์สโค้ดเพื่อพัฒนาทางการพาณิชย์ เพื่อการพยายามทำลายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม
 • คุณมีส่วนร่วมในการแจกแจงรูปประโยคและ / หรือการอ่านซอฟต์แวร์ ไดเรกทอรีข้อมูล หรือเนื้อหาจากการให้บริการ MOBROG
 • คุณสามารถสร้างร่วมกันเผยแพร่หรือบูรณาการปพลิเคชันอื่น ๆ ภายนอกหรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องในด้านการบริการ MOBROG

หาก MOBROG ยุติการเป็นสมาชิกของคุณคุณจะสูญเสียผลตอบแทนใด ๆ ที่โดดเด่นหรือส่งมอบไม่ครบเนื่องจาก เมื่อเป็นสมาชิกของคุณได้รับการยกเลิกโดยเราคุณจะไม่สมควรที่จะลงทะเบียน ณ วันที่ใด ๆ ในอนาคต

12. ทรัพย์สินทางปัญญา

หน้าทั้งหมดและเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้และการสำรวจที่เกี่ยวข้องรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อความกราฟิก, เสียง, วิดีโอ, รูปถ่าย, สำรวจโลโก้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของหรือได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานโดย MOBROG และได้รับอนุญาต, คู่ค้าทางธุรกิจและ บริษัท ในเครือรวมทั้งเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและความลับทางการค้าที่อยู่ในนั้น คุณไม่มีสิทธิ์แก้ไข คัดลอก สร้างงานที่คล้ายคลึงกัน เผยแพร่ แสดง อัพโหลด โพสต์ ส่งผ่านหรือแจกจ่ายเนื้อหาในทางใดทางหนึ่งที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MOBROG ล่วงหน้า

13. กฎหมายใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศเยอรมันโดยไม่มีผลขัดแย้งทางกฎหมายต่อกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง หากบทบัญญัติของข้อตกลงและเงื่อนไขใดที่จัดขึ้นจะไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกถอนออกและให้ใช้บทบัญญัติที่เหลือบังคับต่อไป หัวข้อต่าง ๆ มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้เป็นตัวกำหนด, จำกัด, ตีความหรืออธิบายความหมายหรือขอบเขตของมาตราดังกล่าว ความล้มเหลวของเราในการปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับการละเมิดโดยคุณหรือบุคคลอื่นจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของเราที่จะปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับการละเมิดที่ตามหรือคล้ายกัน เอกสารฉบับนี้กำหนดความเข้าใจและความตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเรา

14. คำถาม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดติดต่อเราผ่านทาง อีเมลโดยใช้แบบฟอร์มที่ให้บริการในเว็บไซต์นี้

15. การรักษาความปลอดภัย

หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ที่ไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ส่วนนั้น ๆ จะถูกแทนที่ด้วยข้อความที่ถูกต้องและเทียบเท่ากับความหมายที่กล่าวไว้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ และยังใช้การได้

Image of a cookie with a bite taken out