Részvételi feltételek

1. Bevezető

A MOBROG honlap - www.mobrog.com/hu („Oldal”) és a szolgáltatás („Szolgáltatás”) jelenlegi tulajdonosa és üzemeltetője a SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Németország (a továbbiakban röviden: „MOBROG”, „Oldal” vagy „Szolgáltatás”).

2. A feltételek elfogadása

A Szolgáltatás használatának feltétele a jelen dokumentumban, illetve az Oldal bármely részén szereplő feltételek és kikötések, megjegyzések és kizárások elfogadása és betartása, melyek a továbbiakban együttesen „Felhasználási feltételek (FF)” megnevezés alatt szerepelnek.

AZ OLDALON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ TAGSÁGI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁVAL VAGY AZ OLDALON ELÉRHETŐ BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL KIJELENTI, HOGY BELEEGYEZIK A JELEN FF ÖSSZES FELTÉTELÉBE ÉS KIKÖTÉSÉBE.

Ha nem fogadja el a FF dokumentumot, amely tartalmazza az adatvédelmi nyilatkozatunkat is, azonnal meg kell szüntetnie a fiókját az Oldalon található utasítások követésével. Ez az Oldal a FF előírásainak és módosításainak, valamint az Oldalon szereplő szabályoknak és iránymutatásoknak eleget tevő Tagok számára szól. A MOBROG vállalatnak joga van a szolgáltatás bármikori megszüntetésére, ennek feltétele, hogy két héttel az esemény előtt értesítést küldjön. Időközönként olvassa át ezeket a Felhasználási feltételeket, mivel fenntartjuk a jogot ezek bármikori megváltoztatására jogi okok vagy alapvető szolgáltatási követelmények miatt. A FF jelenlegi verziójának dátuma feljebb van feltüntetve.

3. A Szolgáltatás leírása

A MOBROG tagsági program egy felmérési panel azok számára, akik önkéntesen regisztrálnak az Oldalon („Tagok”), valamint elfogadják és betartják a FF dokumentumot. A tag részt vehet az ajánlott felméréseken, amelyek a szolgáltatáshoz kapcsolódnak és a MOBROG vagy egy harmadik fél kezeli. A tagnak nincs joga részt venni a felméréseken vagy meghívást kapni.

4. MOBROG jutalmazási rendszer

A Tagok meghívást kaphatnak e-mailben egy bizonyos felmérésre, a kérdőív sikeres kitöltése esetén (a FF alapján) járó jutalom megjelölésével. A meghívó e-mail tartalmazhat konkrét információkat az esetleges jutalomról.

Ugyanakkor bizonyos esetekben, ha egy bizonyos felmérés már nem elérhető, vagy a Tag valamilyen okból nem felel meg a részvételre, a Tagot átirányíthatjuk egy hasonló, de eltérően jutalmazott felméréshez. A Tagnak joga van a felmérésekben való részvétel megtagadására.

A Tag nem részesül Jutalomba, ha a felmérésben adott válaszai érvénytelen és/vagy valótlan információt tartalmaznak. Valótlan és/vagy érvénytelen adatok megadása a tagság törlését vonhatja maga után.

A tagok kifizethetik felhalmozott jutalmaikat, amint elérnek a $6.25 kifizetési küszöböt. A tagoknak történő kifizetések korlátozva vannak napi egy átutalásra, amelynek összege $6.25 (hat dollár és huszonöt cent).

A jutalmak nem utalhatók át másik Tag vagy harmadik fél számára.

5. A tagság feltételei

Elképzelhető, hogy az Oldal üzemeltetője megváltozik, és ezért az Ön adatait tartalmazó MOBROG szolgáltatás átkerül az új üzemeltetőhöz. Ön ezennel kifejezetten beleegyezik az üzemeltető esetleges jövőbeli megváltozásába. Az adatok átadása előtt a MOBROG e-mailben tájékoztatni fogja az üzemeltető megváltozásáról, és az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek értelmében megtilthatja az adatok átadását.

Ezennel kifejezetten beleegyezik, hogy e-mail üzeneteket kapjon a MOBROG vállalattól.

A MOBROG fenntartja a jogot, hogy időről időre e-mail üzeneteket küldjön Önnek, amelyek nem tartalmaznak felmérésben való részvételre szóló meghívót és amelyekért nem részesül jutalomban. Az ilyen üzenetek tárgya lehet rendszerfrissítés, adminisztratív közlemények, speciális kéréseket stb. A MOBROG nem köteles biztosítani bizonyos számú alkalmat a pénzkeresésre, illetve nem köteles e-maileket küldenie Önnek.

A tagság feltételeként Ön kijelenti és szavatolja a következőket:

 1. Legalább 18 éves;
 2. Egyedi e-mail címet használ;
 3. Állandó jelleggel Magyarországon lakik;
 4. Minden Ön által megadott információ teljes, valós és pontos;
 5. Megértette és beleegyezik, hogy amennyiben a fiókja bezárásra kerül a jelen megállapodás megsértésének következtében, akkor az összes MOBROG jutalompont, illetve a fennálló vagy nem folyósított jutalom elveszik, és Ön elveszti a jogot a programban való részvételre, beleértve az összes aktuális ajánlatot vagy jutalmat;
 6. Megértette és elfogadja, hogy a jelen FF mellett a jutalom feltételeit külön közöljük és a felmérés hivatalos feltételei lesznek irányadóak az Önnel ismertetett módon;
 7. Megértette és elfogadja, hogy a MOBROG nem tartozik felelősséggel Önnek és semmilyen adóhivatalnak a MOBROG jutalmakat illetően felmerülő esetleges adókat vagy bevétel elmaradásokat illetően;
 8. Nem rendelkezhet egynél több fiókkal az Oldalon*;
 9. Bármely személyes adat megváltozása esetén tájékoztatnia kell a MOBROG vállalatot, különösen ha az e-mail címe változott meg, mivel a jutalmak folyósítása a fiókprofilban megadott e-mail címre történik a PayPal szolgáltatáson keresztül;
 10. Tartsa titokban a fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, és ne engedélyezze a fiókjához való hozzáférést más személyek számára. Ha biztonsági problémára gyanakszik, azonnal értesítse erről a MOBROG vállalatot; és
 11. Ne használjon semmilyen automatizált eszközt, beleértve a parancsfájlokat, pókokat, robotokat, botokat, webbejárókat vagy hasonlókat a MOBROG pontgyűjtésben való részvételével vagy az oldalon végzett bármely tevékenységével kapcsolatban.

A MOBROG saját belátása szerint indoklás nélkül visszautasíthatja bármely új jelentkező kérelmét. A MOBROG fenntartja a jogot, hogy megszüntesse egy adott Tag fiókját, amennyiben a Tag hamis vagy félrevezető információkat ad meg vagy bármely egyéb módon megsérti a jelen FF előírásait.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Kapcsolódó oldalak

A MOBROG harmadik fél honlapjára mutató hivatkozásokat használhat („Kapcsolódó oldalak”). Ha másként nem jelezzük az Oldalon, a Kapcsolódó oldalakat semmilyen módon nem vizsgálta át, ellenőrizte vagy vizsgálta a MOBROG. A MOBROG nem vállal felelősséget az ilyen Kapcsolódó oldalak tartalmáért, elérhetőségéért, a hirdetésekért, termékekért és egyéb anyagokért, vagy az ott megjelenő egyéb hivatkozásokért. Kivéve ha azt az Oldalon más módon nem jelezzük, ezen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a MOBROG támogatja a Kapcsolódó oldalakat vagy valamilyen szövetségben lenne ezekkel. Az Ön kizárólagos felelőssége, hogy megfeleljen a Kapcsolódó oldalak használatára vonatkozó szabályoknak és irányelveknek. A MOBROG semmilyen esetben nem tehető felelőssé, sem közvetlenül sem pedig közvetve, amennyiben valakit bármilyen veszteség vagy kár ér a Kapcsolódó oldalakra mutató hivatkozások, maguk a Kapcsolódó oldalak, illetve a Kapcsolódó oldalakon elérhető információk vagy anyagok használatának következtében. Ha aggálya merül fel, azt az adott oldal üzemeltetőjének vagy webmesterének kell jeleznie. A MOBROG fenntartja magának a kizárólagos jogot, hogy saját belátása szerint, értesítés nélkül adjon hozzá, változtasson meg, utasítson el vagy távolítson el a Kapcsolódó oldalakhoz tartozó bármely funkciót vagy hivatkozást az Oldalról és/vagy vezessen be különböző funkciókat vagy hivatkozásokat tegyen elérhetővé a Tagok számára.

7. Adatvédelmi nyilatkozat

Az Oldal által használt és gyűjtött információk kezelését a MOBROG Adatvédelmi nyilatkozata szabályozza.

8. A garanciák kizárása

A MOBROG a lehető legtöbb számú Tagnak igyekszik elérhetővé tenni a szolgáltatásait. A nagy mértékű technikai eltérések következtében, ideértve a hardvereszközöket, az operációs rendszereket, a böngészőtípusokat és az egyéb műszaki előírásokat, a MOBROG nem tudja garantálni a kompatibilitást az összes létező eszközzel, operációs rendszerrel és böngészővel. Amennyiben egy eszközön nem lehetséges a MOBROG problémamentes használata, akkor az nem tekinthető hátrányos megkülönböztetésnek vagy az adott személy MOBROG szolgáltatásokból való kizárására irányuló szándéknak.

A Szolgáltatás elérhetőségét és használatát, a Szolgáltatásban meghirdetett, felajánlott vagy azon keresztül biztosított termékeket és szolgáltatásokat, illetve a Szolgáltatáson keresztül biztosított információkat illetően a vállalat semmilyen felelősséget nem vállal. Ebben a vonatkozásban a MOBROG nem vállal semmilyen garanciát a Szolgáltatás szünetmentes működését és hibáktól való mentességét, a hibák kijavítását, a Szolgáltatás vagy a szerver vírusoktól és kártékony elemektől való mentességét illetően, illetve azzal kapcsolatban, hogy a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatás részeként rendelkezésre bocsátott anyagok használata vagy eredményei helyesek, pontosak, időszerűek vagy egyéb szempontból megbízhatóak lesznek.

9. A felelősség korlátozása

A törvény által megengedett mértékben a MOBROG, annak anyavállalatai, leányvállalatai, tisztségviselői és alkalmazottai nem tehetők felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, különleges, következményes vagy példát statuáló kárért, beleértve többek között nem kizárólagos jelleggel az elmaradt haszonnal, üzleti értékkel, használattal, adatok vagy egyéb immateriális javak elvesztésével kapcsolatos károkat (akkor is, ha a MOBROG vállalat tudatában volt az ilyen esetleges károk lehetőségének), kivéve az életet, testi épséget és egészséget veszélyeztető eseteket, illetve a súlyos gondatlanságot vagy a gondatlanságtól független a jogi felelősséget, amelyek a következőkből erednek:

 • a szolgáltatás használata vagy a használat ellehetetlenülése;
 • az oldalon közzétett információk használata vagy azokra való támaszkodás;
 • a szolgáltatáson keresztül megszerzett javakból, adatokból, információkból és szolgáltatásokból származó helyettesítő termékek és szolgáltatások ára, az ezen keresztül érkező üzenetek és az ezen keresztül végzett tranzakciók;
 • jogosulatlan hozzáférés, illetve a továbbítás vagy az adatok megváltoztatása;
 • bármely harmadik fél nyilatkozata vagy magatartása a szolgáltatással kapcsolatban; vagy
 • bármely, a szolgáltatással kapcsolatos egyéb ügy.

A SPLENDID RESEARCH GmbH vagy annak jogutódja nem köteles biztosítani semmilyen Jutalmat, amely az oldal nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatából származik, illetve semmilyen olyan személynek, aki valótlan vagy félrevezető személyes adatokat adott meg.

10. Felmentés

Ön felmenti a MOBROG vállalatot, az anyavállalatait, leányvállalatait, tisztségviselőit és alkalmazottait minden olyan eljárást, követelést, peres ügyet, igényt, kárt, kötelezettséget, költséget vagy kiadást (beleértve az ésszerű jogi költségeket) illetően, amelyek az

 • Oldal vagy az oldalon közzétett információk és tartalom használatából vagy ahhoz kapcsolódóan, az
 • Oldal tagsági programjából való részvételével, felhasználónevének és jelszavának más személy általi felhasználásával vagy az
 • Oldal használatának ellehetetlenülésével kapcsolatban merülnek fel.

11. Megszűnés

Felhasználói fiók felfüggesztése

Ha az e-mail címe érvénytelenné vagy használhatatlanná válik, akkor 30 napra felfüggesztjük a fiókját, attól a pillanattól, hogy tudomást szerzünk a problémáról. A felfüggesztési időszak alatt el tudja érni a fiókját, de nem fog kapni felmérésekre szóló meghívókat vagy egyéb e-mail üzeneteket, amíg újra meg nem erősítjük az e-mail címét. Az e-mail címe megváltoztatásához lépjen kapcsolatba a támogatási részlegünkkel, és adja meg a korábbi és az új e-mail címét.

A tagság megszüntetése a felhasználó kezdeményezésére

Jogában áll az Ön és a MOBROG között fennálló jelen megállapodás felbontására bármely pillanatban, értesítés és ok megadása nélkül. A felbontás egyszerűen megtehető a Tagsági fiók törlésével. Ebben az esetben nem lesz joga a tartalma visszaállítását vagy visszanyerését kérni a MOBROG vállalattól. Ha megszünteti a tagságát, akkor elveszti minden elmaradt vagy nem kifizetett jutalmát.

A MOBROG által biztosított ingyenes szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás megszűnése

A MOBROG vállalatnak 30 napos előzetes értesítés mellett jogában áll felmondani a szolgáltatásaira vonatkozó bármilyen megállapodást. Ilyen esetben Ön erről e-mailben értesül.

Felmondás súlyos okok miatt

A MOBROG vállalatnak változatlanul megmarad azon joga, hogy súlyos ok miatt felbontsa a megállapodást és megszüntesse a tagságot. A MOBROG szempontjából súlyos oknak számít az, ha a jelen megállapodásnak nem tesz eleget vagy megsérti a megállapodás egyik pontját. Ilyen esetekben a MOBROG vállalatnak joga van kitiltani Önt a szolgáltatásaiból, úgy az adott időpontban, mint a jövőre nézve. A MOBROG ilyen esetekben törli a fiókját, beleértve annak tartalmát, a törvény által előírt mértékben.

A MOBROG kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megszüntesse a tagságát a következő esetekben:

 • A fiókja több mint 10 hónapja felfüggesztésre került;
 • A fiókot lánclevelek vagy tömeges e-mailek küldésére használja;
 • Illegális piramis- vagy strukturális értékesítést folytat;
 • Szexuális tartalmú vagy zaklató jellegű kommunikációt folytat oly módon, mely megsérti a kiskorúak védelméről szóló előírást vagy a személyiségi jogokat;
 • Arra használja a MOBROG oldalát, hogy szélsőséges vagy alkotmánysértő, esetleg erőszakos tartalmat tegyen közzé;
 • Nem használ műszaki biztonsági óvintézkedéseket;<
 • Vírusokat és/vagy kártevő szoftvereket terjeszt;
 • Lemásolja a szolgáltatás egy részét vagy az egész szolgáltatást;
 • Forráskódot oszt meg vagy hoz létre kereskedelmi, nem engedélyezett vagy romboló céllal;
 • Részt vesz a MOBROG Szolgáltatás szoftverének, könyvtárainak, adatainak vagy tartalmainak elemzésében és/vagy automatikus olvasásában;
 • A MOBROG szolgáltatásaiban külső alkalmazásokat és egyéb nem megfelelő tartalmat hoz létre, oszt meg, tesz közzé vagy integrál.

Ha a MOBROG megszünteti a tagságát, akkor elveszít minden elmaradt vagy nem kifizetett jutalmat. Ha a tagságát mi szüntetjük meg, a jövőben nem lesz jogosult annak ismételt megszerzésére.

12. Szellemi tulajdon

Az Oldal részét képező minden oldal és tartalom, illetve a kapcsolódó felmérések (nem kizárólagos jelleggel beleértve a szövegeket, grafikákat, hangokat, videókat, fényképeket, felméréseket, logókat vagy egyéb anyagokat) a MOBROG és licencadói, üzleti partnerei és leányvállalatai tulajdonát képezik vagy felhasználásuk engedéllyel történik. Ide tartoznak a védjegyek, a szolgáltatási védjegyek, a szerzői jogok, a szabadalmak és az üzleti titkok. Az oldalon található tartalmakat nem módosíthatja, másolhatja, reprodukálhatja, nem készíthet ezekből származtatott munkákat, nem teheti közzé, jelenítheti meg, töltheti fel, publikálhatja, továbbíthatja vagy terjesztheti ezeket a MOBROG előzetes írásos engedélye nélkül.

13. Irányadó jog

A jelen Felhasználási feltételekre a németországi jog vonatkozik, a jogvitákat illetően nem biztosít jogkört az országnak. Abban az esetben, ha a jelen Felhasználási feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy alkalmazhatatlanná válik, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényben és hatályban maradnak. A fejezetcímek csak tájékoztató jellegűek, és semmilyen módon nem határozzák meg, korlátozzák, magyarázzák vagy írják le az adott fejezet hatályát vagy kiterjedését. Amennyiben az előírások Ön vagy másik személy általi megsértése esetén nem teszünk lépéseket, az nem jelenti azt, hogy lemondanánk bármilyen jogunkról a jövőbeni vagy hasonló megsértéseket illetően. A kérdést illetően a jelen dokumentum képezi a közöttünk létrejött teljes és kizárólagos megállapodást.

14. Kérdések

Ha bármilyen kérdése van a Felhasználási feltételekkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk e-mailen a honlapon található kapcsolattartási űrlap segítségével.

15. Záradék

Ha bármilyen okból kifolyólag a jelen megállapodás bármely része érvénytelenné válik, akkor azt a megfelelő szöveggel kell helyettesíteni, amely érvényes és megegyezik a kívánt jelentéssel. A megállapodás többi része érintetlen és érvényes marad.

Image of a cookie with a bite taken out